< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: השמרנות הישראלית [העברית, ירושלים] 10.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1122610/

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים

הנכם מוזמנים לכנס בנושא "השמרנות הישראלית" שיעסוק בהיבטים שונים של ההיסטוריה, האידיאולוגיה והסוציולוגיה של תנועה צעירה יחסית אך בעלת השפעה משמעותית על השיח הפוליטי בישראל. ישאו דברים:

ד"ר גייל טלשיר, החוג למדעי המדינה, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר חיים כצמן, חוקר

נוי נחום, מלגאי מוסה, בי"ס מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

אסף שגיב, עורך לשעבר של הוצאת המרכז האקדמי שלם

 

הכנס יתקיים ביום שני, 10 בינואר, 2022. בין השעות 12:45 – 15:15. בחדר 530, קומה 5 בניין מנדל, הר הצופים.

מספר המקומות מוגבל, ניתן לאשר השתתפות בקישור

 

לוז האירוע:

12:45 התכנסות וכיבוד קל

13:00 דברי פתיחה – נוי נחום

13:05 התנועה השמרנית בישראל – מוסדות ואידיאולוגיה. ד"ר חיים כצמן

13:30 מהפכת השמרנות – איך הומצאה מסורת והשתלטה על הימין–שמאל הישראלי? ד"ר גייל טלשיר

14:00 "העורף הפילוסופי" של הניידים? פוסטמודרניזם בשיח השמרני בישראל. נוי נחום

14:30 הסגנון הפרנואידי בימין הישראלי. אסף שגיב

15:00 דיון בהשתתפות הקהל

 

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש והצגת תו ירוק

 

https://mandelschool.huji.ac.il/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA

 

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בניין מנדל, קומה 5, חדר 530, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה