< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנאות: בית הספר למדעי הרוח הדיגיטליים [העברית, ירושלים 01/22] דדליין=28.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1122221/

קול קורא להגשת מועמדות לבית ספר החורף למדעי הרוח הדיגיטליים

24-26.1.2022, האוניברסיטה העברית

 

המושג ״מדעי הרוח הדיגיטליים״ (Digital Humanities) מתייחס לשימוש בכלים חישוביים, מתוכנות מדף פשוטות ועד לתכנון אלגוריתמים ייעודים, לצורך העשרת המחקר ההומניסטי המסורתי, לצד פיתוח שאלות ושיטות מחקר חדשות במדעי הרוח. תחום מדעי הרוח הדיגיטליים עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש: מפרויקט מתודולוגי-טכני הנלווה לדיסציפלינות המסורתיות, מדעי הרוח הדיגיטליים נתפסים כיום כשדה עצמאי המתכתב עם, וקורא תיגר על, תחומי ידע ושיטות חקירה מסורתיות במדעי הרוח, ומגדיר מחדש את מושא המחקר ההומניסטי והדרכים להבנתו, בין אם זה טקסט, מפה, ממצא ארכיאולוגי, כתב יד, קורפוס שפה או צליל ותמונה. התחום חווה בעשור האחרון פריחה באוניברסיטאות בעולם, עם אגודות, כנסים, כתבי עת ותכניות ייעודיות במכלול הדיסציפלינות, תחומי הידע והחוגים. בישראל, העיסוק האקדמי במדעי הרוח הדיגיטליים עדיין מצוי בראשיתו. לצד מספר הולך וגובר של חוקרים וחוקרות המאמצים שיטות חשיבה ומחקר דיגיטליות, יש עדיין פער ניכר בין מספר הסטודנטים והסטודנטיות הנחשפים לתיאוריות והמתודולוגיות של מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל ובעולם.

אנחנו מבקשים לחשוף אתכם, תלמידי ותלמידות המחקר בישראל לתחום המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים ולהקנות לכם ידע וכלים בסיסיים להשתלבות בעולם האקדמי החדש. לשם כך, אנחנו מזמינים את תלמידי ותלמידות המחקר מכל הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל להגיש את מועמדותכם/ן לבית ספר החורף השלישי למדעי הרוח הדיגיטליים של האוניברסיטה העברית בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, שיתקיים בתאריכים 24-26 בינואר 2022, בבית ספר מנדל, ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

בית ספר החורף יתמקד השנה במושגי יסוד ושיטות חישוביות למדעי הרוח. בית ספר החורף יבקש להציג לסטודנטים/ות מבוא רעיוני ביקורתי למדעי הרוח הדיגיטליים, חשיפה למושגי יסוד חישוביים להומניסטיים, והתנסות מעשית במספר כלים שנועדו לעיבוד וניתוח חישובי של דאטה הומניסטי. סדנאות בית הספר פונות לחוקרים וחוקרות מכלל הדיסציפלינות במדעי הרוח.

הרישום הוא על בסיס תחרותי ופתוח לסטודנטים/ות בכל הפקולטות למדעי הרוח בישראל, מתואר שני ועד פוסט-דוקטורט. במקרים חריגים נשקול מועמדויות של תלמידים/ות מתקדמים לתואר ראשון. בחירת המועמדים/ות תיעשה בידי ועדה מסגל בית הספר. ככלל, שפת ההוראה בבית ספר החורף היא עברית, אך חלק מהסדנאות יועברו באנגלית.

שימו לב:

ההשתתפות בבית הספר היא ללא תשלום. למשתתפים/ות מחוץ לירושלים תוצע לינה בחינם בבית מאירסדורף בקמפוס הר הצופים (על בסיס תיאום מראש ומקום פנוי).

בית הספר יפעל במתכונת מלאה לאורך שלושת הימים משעה 9:00 ועד שעה 18:00. המועמדים והמועמדות שיתקבלו מתחייבים/ות לנכוח בשלושת ימי בית הספר במלואם. אין אפשרות להשתתפות חלקית.

אין צורך בידע מוקדם בתכנות, מתמטיקה או בסטטיסטיקה.

על כל המשתתפים/ות להביא עמם/ן מחשב נייד.

 

סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים/ות להשתתף מתבקשים/ות למלא את טופס המועמדות כאן. המועד האחרון להגשת מועמדות: 28.12.2021, הודעות קבלה תמסרנה עד: 5.1.2022.

https://mandelschool.huji.ac.il/book/בית-ספר-למדעי-הרוח-הדיגיטליים

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה