< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // לסדנה: יחסי ישראל והתפוצות ודמותה של ישראל כמדינה יהודית [שדה בוקר 07/22] דדליין=25.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1122200/

Call for Applications: Research Workshop How May Israel-Diaspora Relations Illuminate Israel’s Jewish Character?

 

קול קורא לסדנת מחקר : יחסי ישראל והתפוצות ודמותה של ישראל כמדינה יהודית

מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל”י) במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מקיים בחמש השנים האחרונות קבוצת מחקר (מעבדת ״ישראל והעולם היהודי״) החוקרת את נוכחותו והשפעתו של העולם היהודי לחלקיו השונים במציאות הישראלית בעבר ובהווה.
במסגרת פעילות המעבדה אנו יוזמים סדנה וקבוצת חשיבה בת יומיים שתתקיים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון ב-3-4 ביולי 2022.

הדיון בסדנה יתמקד בשלוש סוגיות:
– מקומן של התפוצות בקביעת סדר היום של ישראל
– מקומן של התפוצות בקביעת הייעוד והחזון של ישראל כמדינה יהודית
– השפעתן של התפוצות על הגדרות ישראליות של הגבולות הפנימיים והחיצוניים של העם היהודי

משתתפי הסדנה יתבקשו לבחון סוגיות אלו באמצעות ניתוח של שני סוגי חומרים:
– ניתוח נקודות מבט של אישים, מנהיגים וקבוצות חברתיות, והאופן שבו הם מפרשים את מקומן של התפוצות בהגדרת המשמעות היהודית של מדינת ישראל.
– ניתוח זירות שונות (אירועים הנוגעים ליחסי ישראל תפוצות, ארגונים, טקסים, תערוכות, יצירות, תכניות חינוך…) מתוך מטרה ללמוד על מקומן של התפוצות בהגדרת המשמעות היהודית של מדינת ישראל.

חוקרים וחוקרות המעוניינות להשתתף בסדנה מוזמנים/ות להגיש הצעה (בעברית או באנגלית) עד ה-25 בינואר 2022, באמצעות הקישור להלן. על ההצעה לכלול פרטי קשר ושיוך אקדמי, וכן תקציר (עד 300 מילים) המתאר את המחקר ומסביר כיצד הוא מתקשר לנושא הסדנה.

חוקרים שיתקבלו לסדנה יתבקשו להגיש טיוטת מאמר קצרה (כ-1500) מילים עד לתאריך 1 ביוני 2022. טיוטות אלו יידונו בסדנת המחקר וחלקן עשויות להוות בסיס לקובץ מאמרים עתידי
בהמשך לסדנה המחקרית יתקיים כנס ציבורי בירושלים (שחלקים ממנו ישודרו באמצעי המדיה הדיגיטלית) בשיתוף התנועה הרפורמית ומכון הרטמן. משתתפי סדנת המחקר יוזמנו להשתתף גם בכנס הציבורי, וחלקם יציגו במהלכו את מחקריהם. מועד ומבנה סופי של הכנס הציבורי יתפרסמו בהמשך.

וועדת היגוי: טליה אבנון, טליה גורודס, רעות נוימן, אביעד מורנו, פולה קבלו, חזקי שוהם, עופר שיף, עדי שרצר.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDRaAC0HgauOO_c89Oo_DPMYOaMfHp4-79gg5USpL5xO4Ow/viewform

Message publisher
עזרא ברום מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) malibgri@bgu.ac.il
Full address
שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added