< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הרב יוסף משאש: הלכה, הגות היסטוריה [ירושלים] 3-4.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1122100/

הרב יוסף משאש: הלכה, הגות היסטוריה

 

יום שני | 3.1.2022 , א בשבט תשפ"ב | יד יצחק בן־צבי, אבן גבירול 14 , ירושלים

 

התכנסות

19:30-17:30 ברכות ומושב פתיחה

סרטון על הרב יוסף משאש – רפי בלולו, יוצר

מר חילי טרופר, שר התרבות והספורט

פרופטובה הרטמן , דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח, הקריה האקדמית אונו

פרופ מרים פרנקל, ראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

מושב א : פרספקטיבות מחקריות על הרב יוסף משאש

יו"ר: פרופ חביבה פדיה, ראשת מרכז אלישר, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ משה בר־אשר, נשיא האקדמיה ללשון עברית, האוניברסיטה העברית

הרב פרופ משה עמאר, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית אשקלון

פרופ נעם סטילמן, אוניברסיטת אוקלהומה, האוניברסיטה העברית ועורך ראשי של האנציקלופדיה של היהודים בעולם האסלאמי

פרופ צבי זוהר, אוניברסיטת בר-אילן ומכון הרטמן

 

21:30-19:30 הילולה

מושב ב': 'דוּבֵֹב שִפְׂתֵי ישְֵׁניִם' – שיח רבנים ורבניות על הרב יוסף משאש

יו"ר: חכם ד"ר חזי כהן, עורך חכימא, אוניברסיטת בר אילן וישיבת מעלה גלבוע

הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם ואב בית דין לגיור

הרבנית שירה מרילי־מירוויס, קהילת שירת התמר

הרבה חגית סבאג-ישראל, הקריה האקדמית אונו

 

אנסמבל הפיוט של מכון בן צבי מארח את יגל הרוש וחברים מכולנא

 

יום שלישי | 4.1.2022 ב בשבט תשפ"ב | הקריה האקדמית אונו, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים

10:30-10:00 הרצאת פתיחה

Prof. Driss Bouyahya, Moulay Ismail University, Meknes

The response of Moroccan society to modernity and western colonialism: Meknes as a case study

 

12:00-10:30 מושב ג': 'הדין, השכל והזמן': מודרניות, קולניאליזם והלכה

יו"ר: ד"ר רונית עיר־שי, ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן ועמיתת מחקר במכון הרטמן

ד"ר לוי יצחק קופר, מכון פרדס לחינוך יהודי ואוניברסיטת תל־אביב

'בימנו נתחדש מאור הגא"ז והאליקטריסיטי': הרב יוסף משאש והאפשרות של שינוי ההלכה'

הרב חיים דוד מימרן, אוניברסיטת בר־אילן

הרב יוסף משאש בבית הדין לענייני שררה

גבריאל אבן־צור, האוניברסיטה העברית

'מי יגלה עפר מצוקי אלג'יר?' כתיבתו ההלכתית של הרב משאש לנוכח המציאות הקולניאלית באלג'יריה 1940-1924 (

 

14:00-12:15 מושב ד': עיונים בהגותו של הרב יוסף משאש

יו"ר: פרופ' אבינועם רוזנק, האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר

ד"ר אלמוג בהר, אוניברסיטת תל-אביב

עיונים בשירתו של הרב יוסף משאש

ד"ר משה עובדיה, המכללה האקדמית וינגייט והמכללה האקדמית עמק יזרעאל

'עול גלות': שני דרושים כמקור היסטורי לגישתו של הרב יוסף משאש כלפי גלות ישראל וצרפת הקולוניאלית

מר חיים גרפשטיין, אוניברסיטת טורנטו

'The Role of Maasiyot in the Teaching Philosophy of Rabbi Yosef Messas's 'Nahalat Avot'

מר יוני שניצר, אוניברסיטת בר־אילן

המפגש האמביוולנטי עם הקבלה בראשית המאה ה־ 20 בצפון אפריקה: בחינת הגותו של ר' יוסף משאש כמקרה מבחן

 

15:00-14:00 הפסקת צהריים

 

16:30-15:00 מושב ה': הרב יוסף משאש במפגש המודרני של דתות ותרבויות

יו"ר: פרופ' מאיר בר־אשר, האוניברסיטה העברית

ד"ר אלון גושן־גוטשטיין, The Elijah Interfaith Institute

כיצד לגשת לבחינת דת אחרת – הרב משאש כקובע סדר יום

ד"ר דוד ביטון, ראש התכנית למדעי היהדות, הקריה האקדמית אונו ויו"ר כולנא

הרב יוסף משאש כהוגה ים־תיכוני

ד"ר סמיר בן לאיישי , הקריה האקדמית קרית אונו, המכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת תל-אביב, תפיסת הגוף והרפואה אצל יהודים ומוסלמים במרוקו בתקופה הקולניאלית

 

17:30-16:45 מושב ו': הרב יוסף משאש: כרוניקאי, מתעד ואתנוגרף

יו"ר: ד"ר דוד גדג , האוניברסיטה העברית

ד"ר מיכל אוחנה, הקריה האקדמית קרית אונו

"כי באותו הזמן לא ידעו ערך פרטי ההיסטוריא': הכרת עבר והיסטוריוגרפיה בכתבי הרב יוסף משאש

ד"ר מיכל בן־יעקב, עמיתת שפיגל במכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת אפרתה

עליה לארץ ישראל: עזיבת מכנס ועליה לארץ ישראל בכתיבתו של ר' יוסף משאש

גב' יעל ברוך , האוניברסיטה העברית

'אני הכותב' – על תהליך המעבר של הרב יוסף משאש מכתב המסורת מֻעַלקַּ )חצי-קולמוס( לכתב המודרני בארץ ישראל

ד"ר יוסף שרביט, אוניברסיטת בר־אילן ומכללת אפרתה

ימי שואה ותקומה- עדות ותיעוד של הרב יוסף משאש והארה היסטוריוגרפית

https://act.ybz.org.il/he/harav-mashash-3-401

 

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים + הקרייה האקדמית אונו
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה