< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: ארון הספרים הילדי - 35 שנים לפרסום לקסיקון אופק לספרות ילדים [בית ברל, כפר סבא] 29.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1121828/

9:30 – 10:15 התכנסות וקבלת פנים

מושב פתיחה:

11:45 – 10:15

ידידי נפש: שימור, תיווך והנגשה של ספרות ילדים

יו"ר: עינת ברעם אשל |

ראש מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער | דברי פתיחה

נורית בוכוויץ | דקאן הפקולטה לחברה ולתרבות | ברכות

על אוריאל שלנו, וקצת על ספרות ילדים

בינה אופק ועטרה אופק | אלמנתו ובתו של אוריאל אופק ז"ל; סופרות, עורכות ומתרגמות

"לקסיקון אופק לספרות ילדים" כמכונן קנון ישראלי

ורד טוהר | אוניברסיטת בר-אילן

ילדותּ מסְפֻרְֶתֶת: בין יומני אוריאל אופק ליצירתו

רונן לשם | האוניברסיטה העברית בירושלים

עשרים שנה להקמת אתר דףדף

נירה הראל | סופרת ועורכת

11:45 – 12:15 הפסקת קפה

מושב 2:

13:30 – 12:15

"פתוח סגור פתוח" – בתוך ארון הספרים הילדי

יו"ר: חנה לבנת | המכללה האקדמית בית ברל, אוניברסיטת תל אביב

ספרות הילדים הערבית בישראל: ממסורתיות למודרנה

כאות'ר ג'אבר | אוניברסיטת חיפה, מכללת סכנין

ספרות שואה לילדים בגיל הרך: התבססותו של קורפוס

רימה שיכמנטר | אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, מכללת סמינר הקיבוצים

יחסי אדם-חיה ב"דוקטור דוליטל" מאת יו לופטינג )מתרגם: אוריאל אופק(

טל קוגמן | אוניברסיטת תל אביב

13:30 – 14:15 ארוחת צהרים קלה

מושב 3:

15:45 – 14:15

רפרטוארים בתרבות הילדים הישראלית

יו"ר: טל הולץ | המכללה האקדמית בית ברל

איור מנצח: כמה מחשבות על איור מקומי בהשראת זוכי פרס מוזיאון ישראל לאיור ) 1978 – 2020 (

אורנה גרנות | מוזיאון ישראל, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

מדודלי לדיגיטלי: 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל

יובל גוז'נסקי | המכללה האקדמית ספיר

הכבש נולד במזל גדי: התפתחות המוסיקה לילדים בחסות הרוק "הקאנוני" בישראל

גיא טנא | מבקר מוסיקה ישראלית ומחבר הספר "ילד, כבש, זנב ושירים"

יוצאים להרפתקה )מו"לית(: על הוצאות מחודשות של קלאסיקות לילדים ולנוער

אסף וחגיִ ברקת | הוצאת אוקיינוס

 

https://www.beitberl.ac.il/about/events/dec-21/pages/yemima.aspx

מפרסם ההודעה
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, כפר סבא - אודיטוריום הספרייה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה