< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: לחיצת היד בין המדינה לפלטפורומות התוכן: אכיפה וולונטרית או צנזורה? כנס לזכרו של עו"ד יהושע רוטנשטרייך [אונ ת"א] 22.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1121810/

לחיצת היד בין המדינה לפלטפורומות התוכן: אכיפה וולונטרית או צנזורה?

 

כנס לזכרו של עו"ד יהושע רוטנשטרייך ז"ל

ראש לשכת עורכי הדין (1972-1962) ונשיא מועצת העיתונות (1988-1974)

 

יום רביעי, 22.12.2021

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

 

15:45 – 16:00 התכנסות

 

16:00 – 16:15 דברי פתיחה:

פרופסור שרון חנס, דקאן

עו"ד רועי אחיעזר, קרן רוטנשטרייך

 

16:15 – 17:45 מושב ראשון: אכיפה ציבורית ואכיפה פרטית

יו"ר מושב: פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

 

פרופ' ענת בן דוד, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א

גב' ילנה צ'צ'קו, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד

פרופ' אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 

17:45 – 18:00 הפסקת קפה

 

18:00 – 19:30 מושב שני: בעקבות פסק הדין בבג"ץ 7846/19 עדאלה נ' יחידת הסייבר

יו"ר מושב: פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

 

ד"ר ענבל יהב-שנברגר, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

עו"ד רביע אגבריה, מרכז עדאלה ובית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד

ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה

פרופ' יובל שני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

19:30 – 20:00

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט (בדימ.) חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות

 

20:00 סיכום

מפרסם ההודעה
שרון ורד שקד shiip@tauex.tau.ac.il 03-6407915
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ'
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה