< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: אירוע פרישה לכבוד פרופ' רבקה רייכמן - הגירה [אונ חיפה] 16.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1121112/

שלום רב,

החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה שמח להזמין לכנס לכבוד פרישתה של פרופ' רבקה רייכמן לגמלאות. הכנס יתקיים ביום חמישי 16.12.21 בשעות 15-20 באולם קומה 0 בבית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה.

הכנס יתקיים במתכונת התו הירוק בכפוף להנחיות משרד הבריאות ואוניברסיטת חיפה.

מצפים לראותכם\ן!
החוג לסוציולוגיה

תכנית הכנס:

15:00-15:15 דברי פתיחה
פרופ' אסף דר

15:15-16:30 הגירה בין־לאומית בעידן אנטי־מהגרים – מושב שותפים למחקר
יו"ר פרופ' אמריטוס דבי ברנשטיין – אוניברסיטת חיפה

פרופ' אדריאנה קמפ – אוניברסיטת תל־אביב
הגירה ועירוניות: בחינה מחדש של אזרחות עירונית בעידן אנטי־מהגרים

פרופ' אלדד דוידוב – אוניברסיטת קלן ואוניברסיטת ציריך
עמדות כלפי מהגרים בישראל ואירופה

פרופ' אמריטוס משה סמיונוב – אוניברסיטת תל־אביב
תרומתה של רבקה רייכמן לחקר ההגירה

16:45-18:00 מבקשי מקלט, מהגרי עבודה ועולים בישראל – מושב דור העתיד
יו"ר ד"ר עדי הרקוביץ־אמיר – מכון ברוקדייל

אנדה ברק־ביאנקו – מרכז אקדמי רופין
נחיתות רב־ממדית של מבקשות מקלט אפריקאיות בישראל

ד"ר יהל קורלנדר – מכללת תל־חי
כל מיני קומבינות: על דפוסי הפעולה של תעשיית ההגירה מתאילנד לישראל (1998–2013)

ד"ר רונה גפן – Germany, Berlin Universität Freie
אינטגרציה חברתית בקרב מהגרים בישראל

18:15-18:30 דרישת שלום מחו"ל
ד"ר אלה קוניקוב – אוניברסיטת אלברטה, קנדה
ד"ר אריאן אופיר – Barcelona of University Autonomous ,ספרד
ד"ר אושרת הוכמן – Sciences Social the for Institute-Leibniz – GESIS ,מנהיים גרמניה

18:45-19:00 אתנחתה מוזיקלית
ד"ר דנה זרחין – אוניברסיטת חיפה

19:00-19:15 דברי סיכום
פרופ' רבקה רייכמן

19:15-20:00 ארוחת ערב

מפרסם ההודעה
טלי כץ-גרו tkatz@soc.haifa.ac.il
כתובת מלאה
החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה, בית הסטודנט, קומה 0
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה