< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: משכילות, דתיות ודעתניות: יחסים מגדריים בקבוצות מיעוט דתיות בישראל [מכון שכטר, ירושלים & מקוון] 16.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1121111/

יום העיון השנתי על מעמד האישה בחברה הישראלית של המסלול מגדר ופמיניזם במכון שכטר, לזכרו של משה שלוי ז”ל

 

בתוכנית:

15:45 התכנסות

 

16:00 דברי פתיחה

פרופ’ דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות

 

הענקת מלגות אליס שלוי לסטודנטיות במסלול מגדר ופמיניזם – הלכה ומעשה: גליה ששון, אורלי מסרטי

 

16:40 מושב ראשון

יו”ר | פרופ’ רינה לוין מלמד, מכון שכטר למדעי היהדות

משכילה, פרופסיונלית ואולטרה דתית: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה | ד”ר אבתסאם ברכאת, המכללה האקדמית צפת, אוניברסיטת בר־אילן ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים

יחסים מגדריים ממבט אסלאמי פמיניסטי | נאהד אשקר שרארי, מכון מנדל נגב ליד אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מיקומים משתנים – נשים חרדיות במרחב שבין בית, קהילה ועבודה | ד”ר לי כהנר, מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

 

17:30 הפסקה

17:45 רב שיח

יו”ר | פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר למדעי היהדות

בהשתתפות דוברות המושב הראשון

18:45 סיום משוער

חשוב לדעת

האירוע יתקיים על פי הנחיות משרד הבריאות שיחולו במועד האירוע

האירוע ישודר בזום, הקישור יפורסם לקראת מועד האירוע

מספר המקומות מוגבל, מומלץ להירשם מראש

https://schechter.ac.il/event/gender-relations-in-minorities-in-israel/

 

Message publisher
מוריה קרסגי אהרון מנהלת התקשורת ויחסי ציבור moriah@schechter.ac.il
Full address
מכון שכטר למדעי היהדות, אברהם גרנות, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added