< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: פנים, מבט, ושפה: הצורה האתית בקולנוע של עמוס גיתאי (עמוס גיתאי, חגי כנען) (סדרה: עמוס גיתאי) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 12.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1120721/

 

שיחה בין פרופ’ חגי כנען ועמוס גיתאי והקרנת קטעים מסרטיו של עמוס גיתאי
מפגש ראשון בסדרה: מעבר, חצייה, גבול | עם במאי הקולנוע עמוס גיתאי
הכניסה לאולם בהרשמה מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות – https://bit.ly/317hIuy
מספר המקומות מוגבל
הקרנת הסרט “ספר עמוס” (2012, 13 דקות)
שוט רציף (sequence shot) שצולם ברחוב תל-אביבי. שחקניות.ים ישראלים ופלסטינים מגלמים את הנביא עמוס ומעניקים קול מודרני לתוכחות העתיקות שלו כנגד שחיתות ועוולות חברתיות.
עמוס גיתאי מרבה לעסוק בשאלות של צורה, ולא רק בתמטיות ובנרטיב. הוא בוחן כיצד אפשר להציג נקודת מבט שעשויה להיות חתרנית על ידי שינוי קונוונציות קולנועיות – למשל שינוי קצב הצפייה בעזרת שימוש בשוטים רציפים שכוללים מערכת של סתירות פנימיות. כמו כן, הוא מאתגר את הראייה הקולנועית באמצעות שימוש בטרנספוזיציה של כלים שונים. הנחות היסוד הללו יעמדו במוקד המפגש.
במפגש יוקרנו קטעים מתוך הסרטים קדמה (2002), אנה ערביה (2013), צילי (2014), ורכבת קלה בירושלים (2018).
יותר מבכל מקום אחר, במזרח התיכון מלאכתו של הקולנוען דומה לזו של הארכיאולוג. היא כרוכה בחשיפה זהירה של שכבות חיים; ובבחינה של זיכרונות וסיפורים מן העבר ובתוך כך גם להיות רלוונטית ולגעת בסוגיות אנושיות בנות ימינו. מכאן, עולה לכן גם השאלה מה קורה לאסתטיקה הקולנועית כאשר היא נחבטת בעקרון ההמחשה? האם המורכבות הארכיאולוגית בעשייה בקולנועית במזרח התיכון עדיין מצליחה לשמר או להציג אופן של אתיקה קולנועית. שאלה זו, לצד סוגיית הקולנוע בהקשר גיאופוליטי משתנה תדיר, תידון בסדרה הנוכחית. הסדרה מבוססת על סרטיו של עמוס גיתאי וקטעים מהם יוקרנו במהלך המפגשים.

כניסה בהרשמה מראש

12.12.21, 19:30-18:00

https://bit.ly/3rmh7QN

* (סדרת גיתאי 12/21)

(סדרת עמוס גיתא

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added