< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב עיון: 120 שנה לייסוד קק"ל הצגת מחקרים חדשים והשקת גיליון עת־מול 274 [יד בן צבי, מקוון] 29.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1120707/

 

120 שנה לייסוד קק”ל

הצגת מחקרים חדשים והשקת גיליון עת־מול 274

בשיתוף הקרן הקימת לישראל

יום רביעי | 29.12.2001, כ”ה בטבת תשפ”ב | 20:00-15:30

בזום

 

15:30 ברכות

מר יעקב יניב, מנכ”ל יד בן־צבי

מר אברהם דובדבני, יו”ר קק”ל

גב’ מרוה בלוקה, עורכת כתב-העת ‘עת-מול’

15:50 הרצאת פתיחה

ד”ר מרדכי (מוטקה) נאור, אחרי 120 שנה: מקומה של קק”ל בחיי הישוב ובחברה הישראלית בת זמננו

16:10 מושב ראשון: שורשי הרעיון של קק”ל | יו״ר: גב’ מרוה בלוקה

ד”ר אסף ידידיה

‘וארץ נשמה מבלי עובר תפרח כחבצלת’ – רעיונותיו של הרב צבי הירש קלישר לרכישת אדמות ארץ ישראל

ד”ר יוחאי בן־גדליה

מקומן של חברות לישוב ארץ ישראל במשנת הרב יהודה חי אלקלעי

פרופ’ יוסף שלמון, יחיאל מיכל פינס – ההוגה היוזם

 

17:20 מושב שני: מרעיון למעשה | יו״ר: פרופ’ ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

השקת ספרה של מאשה הוף: יונה קרמנצקי, מייסד הקרן הקיימת לישראל (הוצאת קק”ל, תש”ף)

ד”ר אסף זלצר, אדמה ורוח: על רעיונותיו של צבי הרמן שפירא ומימושם

ד”ר מוטי פרידמן, הקרן הקיימת – מחזון למעש: פועלו של יונה קרמנצקי

ד”ר דותן גורן, ‘עליית’ משרד הקק”ל מאירופה לארץ ישראל

 

18:30 מושב שלישי: התגבשות קק”ל בתקופת המנדט | יו״ר: ד”ר אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

פרופ’ יוסי גולדשטיין, מנחם אוסישקין בתקופת המנדט – בין אידיאולוגיה לפרגמטיזם

ד”ר אילה שקלאר, ‘מִילְיוֹן יְהוּדִים חֲרֵדִים בְּתוֹךְ הַצִּבּוּר הַבּוֹנֶה אֶת הָאָרֶץ’ – על המחלקה לתעמולה בקרב החרדים של קק”ל

ד”ר לילך ברק, בעלי המאה ובעלי הדעה – יחסי הגומלין בין ‘ועד קק״ל באנגליה’ להנהלת קק״ל בתקופת המנדט

19.30 ד”ר דורון מרקל (המדען הראשי של קק”ל), ד”ר מוטי פרידמן (מנהל מכון קק”ל לחקר ההתיישבות והציונות), דברי סיכום

 

ללא תשלום | בהרשמה מראש | להרשמה >>> https://act.ybz.org.il/he/kkl-120-2912

 

לבירורים 02-5398855

https://act.ybz.org.il/he/kkl-120-2912

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added