< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // חדש! הקו-החם של "בשער"

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1120220/

 

בואו לקחת חלק בהגנה על האקדמיה הישראלית: יחד נפעל לשמירה על חופש אקדמי ואוטונומיה מוסדית ולמניעת אפליה וניצול.

מיזם הקו-החם של “בשער” משמש כתובת להצפת כל בעיה או איום הקשורים לחופש אקדמי אישי או מוסדי ופגיעה בערכי האקדמיה עבור חברי.ות הקהילה האקדמית על כל גווניה ומרכיביה: חברי.ות סגל אקדמי ומינהלי, מרצים.ות, בעלי.ות תפקידים במערכת וסטודנטים.ות, בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות כאחד.
• יש לכם.ן מידע אישי, ישיר או עקיף, מגובה ככל האפשר בראיות, על פגיעות בחופש אקדמי, באוטונומיה מוסדית או בערכי האקדמיה?
• יש לכם.ן מידע על השלכות של פגיעות ו/או אפליות אלה במגוון תחומי החיים והפעילות האקדמיים ברמה האישית ו/או המוסדית?
• יש לכם.ן תובנות על פגיעות כאלו שמתרחשות במרחב הציבורי באקדמיה?

אנחנו רוצים לשמוע על כך ולתקן!

שתפו אותנו! אנחנו מסייעים ברמה המערכתית במתן מענה לפגיעות כאלו.
ניתן לפנות באופן גלוי או אנונימי.

בראש היוזמה עומדת חברת “בשער” פרופ’ יהודית גל-עזר.

👈 קישור לסרטון קצר: דבריה של פרופ’ חגית מסר-ירון, יו”ר “בשער” על במיזם החדש: https://www.youtube.com/watch?v=D0KQSA0N9KI

👈 קישור למילוי טופס פנייה:
https://forms.gle/n1TSgELkWUM6EXGRA
👈 לפרטים נוספים על ה”קו-החם”:
https://tinyurl.com/6nv962yk

בתמיכת הקרן החדשה לישראל

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added