< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר: אני לא טקסט - קבוצת מחקר של פרויקט לימוד בחברותא (נטע שרם) [העברית, ירושלים & מקוון] דדליין=29.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1112708/

אני מזמינה חוקרות וחוקרים שעוסקים בטקסטים שאינם רק מילים על הדף, הקלף או המסך. או חוקרות שמנתחות מילים כתובות בדרכים יצירותיות ושונות, להצטרף לקבוצת לימוד בחברותא.

 

לאורך השנה יתקיימו חמישה מפגשי זום יתקיימו בימי שלישי בבוקר. בנוסף, 5 מפגשים פנים מול פנים ייקבעו בדודל לזמן נוח למרבית המשתתפים.

יש לי כבר ייצוג יתר לשאר האוניברסיטאות בארץ, ועל כן הפניה היא רק לנשות ואנשי האונ’ העברית (עמכם הסליחה).

 

אני לא טקסט

הקבוצה תתמקד ב’טקטס’ ובאוצר המילים שעוטף אותו. כולם יודעים שלאקדמאים יש דרכים מתוחכמות לקרוא טקסטים. מסורתיים מכל מיני סוגים מכתב היתדות, דרך כתבי יד ועד טקסטים דיגיטליים. אבל היום שומעים על טקטסים אחרים –

טקסטים חזותיים, טקסטים מצלוליים, טקסטים גופניים – וגם אותם חוקרים ‘קוראים’. תרבות חומרית, לימודי קול, ודיציפלינות. משנה נוספות פיתחו ושכללו את הדרכים בהן קוראים טקטסים לא מסורתיים. מה הנחות היסוד הפילוסופיות בקריאות מעין אלו? ומהן טכניקות הקריאה החדשות?

קבוצת הלימוד ‘אני לא טקסט’ תחבר בין תלמידות ולתלמידי מחקר שהמחקר שלהם קורא טקסטים במובן הרחב. כל משתתפת ומשתתף יציגו נושא אחד תוך התייחסות למחקר האישי ומשתתף אחר יגיב על הדברים. המפגשים יוקדשו לעיסוק תימתי. בטקסטואליות כמו גופים כטקטסטים אבל הכוונה היא שבמפגש הראשון נגבש יחד נושאים שרלוונטים לנו. תוצרי הדיון יכולים להיות מושב בכנס או מאמר משותף. הקבוצה מתאימה לדוקטורנטים ודוקטורנטיות ממגוון דיציפלינות ממוזיקולוגיה דרך. ארכיאולוגיה ועד פילוסופיה ותקשורת ובלבד שהשאלות התיאורטיות והמתודולוגיות קרובות לליבכם. למרות שלא נפת ור את

הפרדוקס שבהכרזה ‘אני לא טקסט’ ויתכן שפתרון רק מקלקל נהיה מדויקים יותר בהבנה התיאורטיות שלנו את המתודולוגיה. המחקרית שלנו. המפגשים יתקיימו בימי שלישי במתכונת היברידית: חמישה מפגשים בזום וחמישה מפגשים פנים מול פנים.

 

תודה רבה,

 

– נטע שרם

מכון מלטון לחינוך יהודי

עמיתת מחקר באונירסיטת מינכן

https://huji.academia.edu/NettaSchramm

Message publisher
נטע שרם netta.schramm@mail.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added