< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: להשתתפות בקבוצת מחקר "ההיסטוריה והתרבות של יהודי אתיופיה" [תל אביב] דדליין=31.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112706/

קול קורא

"מרכז מורשת יהדות אתיופיה" מקים קבוצת מחקר

וקורא לתלמידי תואר שני ושלישי להגיש מועמדות

 

מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה" מקים קבוצת מחקר בנושא ההיסטוריה והתרבות של יהודי אתיופיה. סטודנטים לתואר שני ושלישי מוזמנים להגיש מועמדות לקבוצת המחקר. עמיתי המחקר ייהנו ממלגה חודשית בסך 2,000 שקל בחודשים בהן תתקיים פעילות הקבוצה, במהלך שנת הלימודים האקדמית, בין פברואר ליוני 2022 ובין נובמבר 2022 ועד יוני 2023.

– קבוצת המחקר תקיים מפגש פעם בשבועיים שבו תתקיים הרצאה ודיון בעקבותיה.

– כל עמית מחקר יזכה להנחיה מצד חוקר ותיק שידריך אותו בכתיבת מאמר או עבודה אקדמאית אותה יגיש הסטודנט עד יוני 2023.

– קבוצת המחקר תעסוק בעיקר בנושאים מתחום מדעי הרוח והחברה (היסטוריה, סוציולוגיה, תקשורת וכו') אולם מוזמנים להגיש מועמדות גם סטודנטים מתחומי מחקר אחרים (חינוך, אמנות, וכל תחום אחר).

– כוונת מכון המחקר היא להוציא ספר שיורכב מהמאמרים שיכתבו עמיתי המחקר בקבוצה.

– מטרת מכון המחקר היא לעודד מחקר בנושא ההיסטוריה והתרבות של יהודי אתיופיה ולתמוך ולקדם חוקרים פוטנציאלים של התחום.

 

מועמדים לתכנית מתבקשים לשלוח עד ל- 31.12.2021:

1) גיליון ציונים של התואר האחרון שהושלם.

2) הצעת מחקר (לא חובה, רק אם הושלמה)

3) מכתב המלצה ממנחה (או מרצה המכיר אותם היטב)

4) מכתב של עד עמוד אחד הכולל קורות חיים מקצועיים וסיבות מדוע מעוניינים להשתתף בקבוצת המחקר.

אנא קראו לכל קובץ בשם שלכם בתוספת מהותו- למשל "ישראלה ישראל- גיליון ציונים".

יש לשלוח את המסמכים הבאים לד"ר אלעד וקסלר, מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה" ורכז התכנית במייל elad@moreshete.org.il

כנושא ההודעה אנא כתבו- מועמד/ת לעמית מחקר- (שם שלכם)

ניתן לפנות בשאלות לד"ר וקסלר במייל או בטלפון 03-6881280.

 

תשובות ימסרו במהלך חודש ינואר 2022.

Ethiopian Jews Sigad Holiday. In the photo Ethiopian Kessim celebrate at the promenade near Armon Ha'Natziv in Jerusalem.

מפרסם ההודעה
ד"ר אלעד וקסלר מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה elad@moreshete.org.il
כתובת מלאה
מרכז מורשת יהדות אתיופיה- יגאל אלון 24, תל-אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה