< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: מדרש אגדת בראשית (עזרא קהלני) [ירושלים] 5.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112702/

הזמנה לערב השקה לכבוד הוצאת הספר 'מדרש אגדת בראשית' מאת ד"ר עזרא קהלני, רקטור המכללה האקדמית הרצוג, שיתקיים בנר שמיני של חנוכה א' בטבת 5.12.2021, בהיכל שלמה בירושלים בשעה 19:00.

על הספר:

מדרש אגדת בראשית הוא מדרש לספר בראשית, בעל מבנה ייחודי. הוא כולל עשרים ושמונה יחידות, שכל אחת מהן מורכבת משלושה פרקים: פרק תורה – על פסוק מבראשית; פרק נביאים – על פסוק מהנביאים ופרק כתובים – על פסוק מתהילים. חלוקה זו משקפת את קריאת התורה בשחרית של שבת, ההפטרה שלאחריה וקריאת פרקי כתובים במנחת השבת. מדרש זה מסתעף מן הספרות התנחומאית והוא נוצר כנראה במאה התשיעית בדרום איטליה.

מהדורה ביקורתית זו מורכבת משני חלקים: החלק הראשון כולל מבוא מקיף על אודות עדי הנוסח של המדרש וענפיהם, מקורותיו, מבנהו המיוחד, האמצעים הספרותיים שבו והפולמוס האנטי נוצרי המשוקע בו. החלק השני כולל את נוסח הפנים של המדרש על מאתים וחמש פסקאותיו עם מנגנון חילופי הנוסח. לכל פסקה הוקדם מבוא נפרד המתייחס למבנה שלה, למקורותיה ולתכניה ולאחריו מובא ביאור שיטתי לפסקה.

מפרסם ההודעה
מאירה קפלן מרכזת רשות המחקר מכללת הרצוג research@herzog.ac.il 02-9937333
כתובת מלאה
היכל שלמה – המרכז למורשת היהדות, המלך ג'ורג', ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה