< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קבוצת מחקר בינלאומית – הסכם לוקסמבורג: הסכם השילומים בין גרמניה וישראל [ליאו בק] דדליין=1.12.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1112521/

ב-10 בספטמבר 1952, חתמו הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, מדינת ישראל ו”הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה” על הסכם שילומים מרחיק לכת בלוקסמבורג. על פי הסכם לוקסמבורג ושני הפרוטוקולים שלו, על מערב גרמניה לשלם בעבור השתלבותם של חצי מיליון ניצולי שואה במדינה היהודית וכן פיצויים פרטניים לקורבנות הנאצים. באותו צומת הסטורי, היה זה הסכם פורץ דרך. מאז 1952, וביתר שאת מאז תום המלחמה הקרה, מהווים המו”מ שקדם להסכם, ההסכם עצמו, ולא פחות מכך יחסי גרמניה עם החברה היהודית ועם מדינת ישראל שצמחו מתוך ההסכם דוגמה ומופת לרבים אחרים המתמודדים עם עוולות העבר – אלה שביצעו הפרות זכויות אדם חמורות וקורבנותיהם, ונציגי שני הצדדים. יתר על כן, בעשורים האחרונים, התפתח מושג הפיצויים בעבור הפרות זכויות אדם בעבר לכדי נושא מחקר מגובש מבחינה מושגית ומתודולוגית, המעורר עניין בקרב מלומדים מתחומים שונים.

לציון יום השנה השבעים להסכם לוקסמבורג, מטרת קבוצת המחקר המתגבשת היא לבחון את ההסכם ואת השפעתו על מקרים אחרים של עוולות הסטוריות, לדון ולהרהר בהם. השאלות המנחות של קבוצת המחקר הן: כיצד השפיע ההסכם על מאמצים מאוחרים יותר להחזיר רכוש שנגזל בשואה או לפצות על אובדנו? מהן נקודות הדמיון והשוני בין ההסכם, המו”מ שהוביל אליו והשתלשלויותיו המאוחרות לבין מקרי בוחן אחרים? כיצד מגיבים ניצולים לשיחות כאלו ולתוצאותיהן וכיצד מעצבים הפיצויים את תפקיד הקורבנות בתהליך ההתמודדות עם עוולות העבר? עד כמה הסתמכו מקרים היסטוריים אחרים על הסכם לוקסמבורג? כיצד השתנות פרשנויותיו ההיסטוריות של הסכם השילומים לאורך זמן? האם ההסכם מהווה מודל להתמודדות עם בעיות עתידיות? במתן תשובות לשאלות אלו, אנו מקווים לטפח היבטים השוואתיים, ביקורתיים ובין-לאומיים של מחקרי פיצויים כמו גם לקדם שיתוף פעולה רב-תחומי בין היסטוריונים, אנשי מדע המדינה, משפטנים, פילוסופים וחוקרים מתחומים אחרים.

אנו קוראים לחוקרים.ות מבוססים.ות כמו גם בתחילת דרכם, מכל המדינות ומכל תחומי הידע, שמחקרם.ן עוסק בנושא שלפנינו להציג את עבודתם.ן ולדון בה בקבוצת המחקר. לשם כך, נקיים מפגשים מקוונים חודשיים, החל מאמצע ינואר 2022. אם אתם מעוניינים.ות להשתתף, אנא שילחו תיאור קצר של פרויקט המחקר שלכם.ן (1-2 עמ’) וקורות חיים, כולל שיוך אקדמי ופרטי קשר, ל-leaobaeck@leobaeck.org, עד ה-1 בדצמבר2021.

נשקול מתן מלגות למשתתפי קבוצת המחקר. לעניין זה, אנא צרו קשר עם המתאמת האקדמית של קבוצת המחקר ד”ר שרון ליבנה, בכתובת sharon.livne@leobaeck.org.

לשאלות כלליות על קבוצת המחקר, אנא צרו קשר עם ראשי הקבוצה, פרופ’ רגולה לודי או ד”ר איריס נחום:

Prof. Regula Ludi | The Interdisciplinary Institute of Ethics and Human Rights, University of Fribourg, Switzerland; History Department, University of Zurich | regula.ludi@uzh.ch

ד”ר איריס נחום | מרצה בכירה, החוג להיסטוריה | סגנית ראש מכון יעקב רובינסון להיסטוריה של זכויות אינדיבידואליות וקולקטיביות | האוניברסיטה העברית בירושלים | iris.nachum@mail.huji.ac.il

אקדמיה, הקהל הרחב

Message publisher
יעל בן אבי yaelbenavi2@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added