< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: הכנס השנתי העשירי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [רעננה] 19.12.21 / דדליין להרשמה=13.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112502/

הכנס השנתי העשירי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג, המחלקה לניהול ולכלכלה,
והמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

יום א', 19 בדצמבר 2021, ט"ו בטבת תשפ"ב קמפוס רעננה
אולם נוידרפר

הכניסה לקמפוס רק עם תו ירוק או תוצאת בדיקה מתאימה (לפי הנחיות משרד הבריאות)

09:30-09:00 התכנסות

09:40-09:30 דברי פתיחה
גיא מירון, המשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
רון חריס, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

11:00-09:40 מושב א: התפתחויות ותפניות בכלכלת ישראל
יושב ראש: יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית
דניאל שיפמן, המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת אריאל (עם אלי גולדשטיין, הפקולטה לכלכלה, המכללה האקדמית אשקלון): מיכון, רפורמה רגולטורית וקונסולידציה בענף מאפיות הלחם בישראל, 1977-1948
אריה קרמפף, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב – יפו: בחינה מחודשת של תוכנית החירום לייצוב המשק
דוד בורג, החוג למתמטיקה, המכללה האקדמית תל חי: מבט היסטורי על הדינמיקה ארוכת הטווח של מחירי הדיור בישראל

12:35-11:15 מושב ב: שבירת מיתוסים בכלכלת ארץ ישראל
יושבת ראש: ענת שטרן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
רועי מרום, החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, אוניברסיטת חיפה: שוק שתי היבשות: תמורות כלכליות בלוד ואזורה בתקופה העת'מאנית
לילך ברק, החוג ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה: הון פרטי לבית לאומי – יוזמות הון יהודי בריטי בארץ ישראל בתקופת המנדט
נעה רוזן, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר אילן: "הישוב השלישי": ההתפתחות ההיסטורית של האידיאולוגיה והפרקטיקה הכלכלית בקיבוצי פועלי אגודת ישראל, 1967-1924

13:30-12:35 הפסקת צהרים
13:45-13:30 אסיפת חברים והענקת פרס לעבודה סמינריונית מצטיינת

14:45-13:45 מושב ג: פאנל: שיחה על הוראת הכלכלה במדעי הרוח
מנחה: אנה גוטגרץ, תוכנית עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית, ופורום מדעי הרוח
מרב חקלאי, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נעם יורן, התכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר אילן
תהל פרוש, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

16:20-15:00 מושב ד: שווקים פרטיים וציבוריים
יושב ראש: ראובן גרונאו, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית
איליה וובשין, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה: בין פטרנליזם לקפיטליזם: ליטמן פייגין ויזמות יהודית ברוסיה הצארית בתקופת שלטונו של ניקולאי הראשון
ישי יפה, בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית: מבנה ארגוני ומבנה הבעלות של חברות והשפעתם על השקעה במו"פ – עדויות מן המחצית הראשונה של המאה ה-20 בארה"ב
שחר קטוביץ, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית: חדלות פירעון והגנת דירת מגורים בישראל של ראשית המדינה (על רקע הטעמים ההיסטוריים-כלכליים שהובילו להגנה זו)

17:30-16:30 מושב ה: הרצאה מרכזית
יושב ראש: רון חריס, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
Francesca Trivellato, Institute for Advanced Study (Princeton): Doing Business With Strangers: Jewish Enterprise Forms Before Emancipation

———————————————————————————————————————————-
הרשמה (חינם) עד 13.12.21
הוראות חניה ותחבורה ציבורית
אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

https://drive.google.com/file/d/1ItNcokEKQ4dW3sELlSy3KW55iKMEKL0w/view?usp=sharing

 

מפרסם ההודעה
דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית secretary@eha-israel.org
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה