< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הפרדה בין המינים בישראל: סיכום ביניים ומבט לעתיד (יופי תירוש) [ספריית מדעי החברה, אונ ת"א] 24.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112101/

ד״ר יופי תירוש, הפקולטה למשפטים באונ׳ תל אביב

24 בנובמבר 2021, 16:00 – 17:30
מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה