< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: איך לגדל את הילדים המאושרים בעולם? [ון ליר, מקוון] 25.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1112022/

שיחה | איך לגדל את הילדים המאושרים בעולם?
מה הופך ילדים למאושרים – מערכת חינוך טובה? הורים רגועים יותר? מרחב ציבורי בטוח ומזמין? או שמא אף אחד מאלה? הדוברות יבקשו לבחון את שאלת האושר של ילדים ולתור אחר דרכים להגבירו. בין השאר הן ישאלו מה הדברים החיוביים בישראל שתורמים לאושרם הילדים, וכן מה חלקן של הרשויות, מה חלקם של ההורים ומה תלוי תרבות. השיחה תתקיים בעקבות כתבה פרי עטה של נטע אחיטוב, שהתפרסמה לא מכבר בעיתון הארץ. אחיטוב נסעה להולנד, שבה גדלים הילדים המאושרים בעולם לפי מדד האושר של יוניסף ולפי מחקרים רבים אחרים, כדי להתחקות על הגורמים המשפחתיים, התרבותיים והלאומיים שתורמים לרווחת הילדים.
לכתבה: המקום שבו גדלים הילדים המאושרים בעולם >
https://bit.ly/3HC7UtE

בהשתתפות
מנחה דוברת: נטע אחיטוב, עיתונאית הארץ
ד”ר דנה מקדוויט שי, בית הספר למדעי ההתנהגות, האקדמית תל אביב-יפו
אדר’ הילה לוטן, פאבליקה – אסטרטגיה ותכנון עירוני

25.11.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/3FvIWu3

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added