< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מדעי הרוח הדיגיטליים: בין הכמותי למילולי, בין מגדל השן לכיכר העיר האינטרנטית (משה לביא) (סדרה: סמינר פרשנות ותרבות) [בר אילן, רמת גן] 24.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1111919/

ד"ר משה לביא

(ראש התוכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ומעבדת אליהו למחקר דיגיטלי במדעי היהדות, אוניברסיטת חיפה)

מדעי הרוח הדיגיטליים: בין הכמותי למילולי, בין מגדל השן לכיכר העיר האינטרנטית

 

יום רביעי, 24 בנובמבר 2021 (כ' כסלו, תשפ"ב), 14:00

בניין 605 כיתה 61

להצטרפות לרשימת התפוצה של קולוקוויום פרשנות ותרבות: uzan76@gmail.com

(culturebiucoll)

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן - בניין 605 כיתה 61
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה