< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ישיבה: הישיבה הפתוחה של האספה הכללית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חנוכה תשפ"ב 2021 [מקוון] 30.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1111909/

הישיבה הפתוחה של האספה הכללית וטקס קבלת החברים החדשים לאקדמיה יתקיימו ב-30 בנובמבר בשעות 18:45-15:30 ויועברו בשידור חי באתר האקדמיה, בכתובת:

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22532

 

תוכנית האירוע:

דברי ברכה

פרופ‘ דוד הראל, נשיא האקדמיה

פרופ׳ מרגלית פינקלברג, סגנית הנשיא

 

הצגת החברים החדשים

פרופ‘ ידין דודאי, יו״ר החטיבה למדעי הטבע

פרופ‘ סרג׳יו הרט, יו״ר החטיבה למדעי הרוח

 

הרצאות הבכורה של החברים החדשים

 

פרופ‘ ינון בן־נריה:

חיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים

 

פרופ‘ מוחמד חאג‘ יחיא:

חשיפתם של בני נוער בישראל לאלימות בקהילה: ממדי הבעיה והשלכותיה הפסיכולוגיות

 

פרופ‘ ישעיהו (אישי) טלמון:

אנליזה ננו־מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית

 

פרופ‘ נירה ליברמן:

העצים והיער: על מרחק פסיכולוגי והפשטה

 

פרופ‘ מארן ר‘ ניהוף:

יהודים, הודים ואלכסנדר מוקדון: קווים לשיח בין–תרבותי

 

פרופ‘ סמי סמוחה:

ערבים ויהודים במדינה יהודית ודמוקרטית

 

פרופ‘ שרית קראוס:

שיתוף פעולה בין מערכות מחשב אינטליגנטיות לאנשים

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22532

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added