< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / יום עיון: הצגת מחקרים על השלטון המקומי בישראל [מרכז חת, המכללת למינהל ראשון לציון] 21.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110770/

 

יום עיון להצגת מחקרים
השלטון המקומי בישראל
יום א' 21 נובמבר 2021
בהנחיית השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

09:30 התכנסות וכיבוד קל
מושב ראשון 10:00
ברכות: פרופ' בני גדרון, ראש רשות המחקר, המכללה למנהל
ד"ר ניר ברק (אונ' בן גוריון) וד"ר ניר מועלם (הטכניון) | אוטונומיה עירונית בישראל
מגיב: פרופ' דוד לוי-פאור – המחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית, האונ' העברית

פרופ' נורית אלפסי, פרופ' דהאן-כלב הנרייט ודוק' אראלה המילטון (אונ' בן-גוריון) | גורמים המשפיעים על מקומה של הרשות המקומית בקידום תהליכי התחדשות עירונית מסוג "פינוי-בינוי" של מתחמים
מגיבה: פרופ' טליה מרגלית – ראש תכנית תואר שני בבית הספר לאדריכלות, האונ' ת"א

פרופ' שלמה בכור וע"ד דויד סיוון-סרוסי (המכון לחקר התחבורה בטכניון) | עיצוב מדיניות הקצאת משאבים לתחבורה ציבורית ברשויות המקומיות
מגיבה: ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין – ראש בית הספר למדיניות ציבורית, האונ' העברית

ד"ר יורם עידה (המכללה האקדמית ספיר) וד"ר גל טלית (האונ' הפתוחה) | אספקת שירותי תחבורה ציבורית במסגרת אשכולות אזוריים ורשויות מטרופוליניות
מגיב: דוק' ניר קוסטי – המחלקה למדע המדינה, האונ' העברית

ארוחת צהריים 12:30
מושב שני 13:00
דברי פתיחה: ד"ר תמיר שאנן, דיקן הפקולטה למשפטים, המכללה למנהל
פרופ' אורן יפתחאל (אונ' בן גוריון), פרופ' טליה מרגלית (אונ' ת"א) ועו"ד שרון אשל (אונ' ת"א) | הפערים החדשים: הבדלים בין ערים – ובין הסכמי הגג שחתמו עם ממשלת ישראל
מגיבה: פרופ' נורית אלפסי – ראש המגמה לתכנון ערים, אונ' בן-גוריון

פרופ' ערן רזין (האונ' העברית) | הקורונה והארנונה: משבר הקורונה כזרז לרפורמה במשק הכספי ובמדיניות התכנון של הרשויות המקומיות בישראל
מגיב: עו"ד ונוטריון טל קדש – מחבר הספר "דיני ארנונה – פרשנות הלכה ומעשה"

פרופ' ענת גופן ודוק' עודד סטקלוב (האונ' העברית) | השפעת ייצוג נשי בכיר בשלטון המקומי על תקצוב חברתי
מגיבה: פרופ' מיכל פרנקל – ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האונ' העברית

השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר
ראשת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

https://lp.vp4.me/phpt

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה