< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: על הסף: ולטר בנימין, הפילוסופיה, השאלה (היהודית-)גרמנית (סדרת הבית הפילוסופי) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 2.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1102900/

על הסף: ולטר בנימין, הפילוסופיה, השאלה (היהודית-)גרמנית
הרצאה שנייה בסדרה הבית הפילוסופי: בית כמטפורה מחשבתית
סדרת הרצאות בעריכת ד"ר ראיף זריק
מרצה פרופ' גלילי שחר
הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק >https://bit.ly/3lMuHK3

בסדרת ההרצאות נחשוב על שאלות העומדות על סדר היום העולמי בעזרת מטפורות של בית וגלות, זהות ואי-זהות, ביתיוּת וניכור. נשאל מהי משמעות הבית ומהם רכיבי היסוד שלו; ולְמה מתאווים בני האדם כשהם רוצים להיות בבית. נבחן את הקשרים בין היות בבית לבין שאלת הזהוּת, בין בית לרכוש, בין בית למולדת, בין מולדת לפופוליזם, ובין מולדת לריבונות; ונתהה על המוסריוּת של ההיות בבית, על פליטוּת וזרוּת, ועל פוליטיקה של זהויות. סדרת שאלות נוספת תעסוק בהשפעת המדע והטכנולוגיה על האופן שבו אנו תופסים כבית את העולם, את הטבע ואת כדור הארץ; ותבחן את השפעת התפיסות הללו על השקפותינו בעניין שינויי האקלים, איכות הסביבה, והנשיאה באחריות כלפי הדורות הבאים. סדרת השאלות האחרונה תעסוק בדרכים שבהן התמות הללו מתקשרות למושג המולדת ולתפיסת המציאות בישראל-פלסטין, ובאופן שבו הן מעצבות את הדמיון הפוליטי שלנו ואת חשיבתנו על העבר ועל העתיד.

בהשתתפות
פרופ' גלילי שחר, אוניברסיטת תל אביב

2.11.21, 20:00-18:00

https://bit.ly/3nvId6p/

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה