< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: יהודים אימפריאליים, הון ומעמד (סדרת: יהודים ואימפריות) [ון ליר, מקוון] 31.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1102401/

יהודים אימפריאליים, הון ומעמד
סדרת שיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה
שיחה חמישית
ד"ר אביב דרעי ופרופ' צבי בן דור-בנית
המפגש יתמקד בסוגיות של הון ומעמד במרחבים האימפריאליים המודרניים: בהשלכות של הקפיטליזם הגלובלי על מרחבים אלה בכלל ועל יהודים בפרט, על האופן שבו הוא עיצב את תודעתם העצמית בתוכו, בהשתלבותם של יהודים בעלי הון ברשתות הסחר הגלובליות, ובהשלכות של פעילותם הכלכלית על מקומם בתוך האימפריה. בדיון ניגע בהרחבה גם ביחסים שבין יהודים לבין המרכזים האימפריאליים שבהם חיו ובינם לבין קבוצות נוספות במרחב, וכן במקומם של עניים יהודים במסגרת מאבקים חברתיים באימפריות.
עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, ד"ר דפנה שרייבר

בהשתתפות
ד"ר אביב דרעי, אוניברסיטת ניו יורק ואוניברסיטת תל אביב
פרופ' צבי בן דור-בנית, אוניברסיטת ניו יורק
יו"ר: ד"ר אבי-רם צורף, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

31.10.21, 20:00-18:00

https://bit.ly/2Ypk9rj

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה