< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: כתמים תיאולוגיים – אמנות המוסיקה והפרויקט הציוני (אסף שלג) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 24.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1102001/

כתמים תיאולוגיים
ערב דיון (בעברית) |
לכבוד ספרו של אסף שלג
Theological Stains: Art Music and the Zionist Project
(Oxford University Press, 2020)
הכניסה לאולם בהרשמה מראש ובהצגת תו ירוק > https://bit.ly/2YWGHAm

כתמים תיאולוגיים הוא המחקר המקיף הראשון על מוזיקה אמנותית בישראל מאמצע המאה העשרים ועד מפנה המאה העשרים ואחת. הספר עוסק בתשתיות התיאולוגיות והטריטוריאליות של התרבות העברית, על סמך קריאה ביקורתית ביצירות ובאוספים הארכיוניים של מרדכי סתר, פאול בן-חיים, עדן פרטוש, יוסף טל, בן-ציון אורגד, מרק לברי, אנדרה היידו, אבל ארליך, צבי אבני, ראובן סרוסי ובטי אוליברו. בתוך כך נידונים בספר גם האופן שבו כתיבות מודרניסטיות כוננו את תפיסתן של מסורות מוזיקליות יהודיות במוזיקה האמנותית; והאופן שבו כתיבות אלו האיצו את פנייתם של מלחינים לתרבויות יהודיות גלותיות תוך אִיוּן מושאי לאום וטריטוריה.
הדוברים ישוחחו על הספר איש מנקודת מבטו – ביקורת מוזיקלית, כתיבה קומפוזיטורית ומחקר.

בהשתתפות
ד"ר אמיר מנדל, מבקר המוזיקה של עיתון הארץ
פרופ' בטי אוליברו, מלחינה; אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אסף שלג, האוניברסיטה העברית בירושלים

24.10.21, 20:00-18:00

https://bit.ly/3im6AQl

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה