< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב דיון והקרנת סרט: קלאסיקה חיה ונושמת: יצירות ספרות גדולות בדיאלוג עם ההווה. שבוע קולנוע תורכי 2021 [ון ליר, ירושלים & מקוון] 20.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1102000/

he Azrieli International Postdoctoral Fellowship provides unmatched opportunities for the next generation of researchers.

קלאסיקה חיה ונושמת: יצירות ספרות גדולות בדיאלוג עם ההווה
שבוע קולנוע תורכי 2021
ערב דיון והקרנת הסרט המלכה ליר |
הכניסה לאולם בהתאם להנחיות התו הירוק ובהרשמה מראש > https://bit.ly/2WSW0sI
הדיון יתקיים במכון וגם בשידור חי, אך הסרט יוקרן רק באולם

בהשתתפות:
דברי הקדמה ויו”ר: ד”ר צמרת לוי-דפני
פרופ’ משה צוקרמן, גרמניה בשנות השלושים: מכרה זהב של יצירות מופת
בני ציפר, “המדונה במעיל פרווה” כיצירת מופת
ד”ר קציעה עלון, אוזדמיר אסף וסבהטין עלי – קלאסיקות תורכיות
ד”ר דויגו אטלס, המדונה בשרוואל: להיות אישה בתורכיה הכפרית

בשנת 1942 פרסם סַבָּהטין עלי (1907–1948), סופר תורכי מבריק ואיש רוח דגול בעל נטיות קומוניסטיות, את ספרו המדונה במעיל הפרווה. זהו סיפור אהבה מצמית בין גבר תורכי צעיר לבחורה יהודייה בברלין, אחד מסיפורי האהבה היפים ביותר שנכתבו מעולם. יצירה זו רואה אור בעברית בפעם הראשונה, בתרגום יונתן עלון (הוצאת גמא). יצירה נוספת שראתה אור לראשונה בעברית ובערבית (גם היא בהוצאת גמא ), היא בשם הבדידות, מבחר משיריו של המשורר אוזדמיר אסף (1923–1981), מחשובי המשוררים התורכים במאה העשרים. השירים תורגמו לעברית בידי ד”ר שרון שדה, ולערבית בידי ד”ר עאידה נסרללה, והם מופיעים לצד המקור התורכי. תרגומים אלו מציגים לקהל בישראל פואטיקה ישירה ונגישה ושירים המפלחים את הלב.
בערב הדיון נעסוק ביצירות אלו ובהקשרן הרחב, ובסיומו יוקרן סרטה התיעודי של פלין אסמר המלכה ליר (תורכיה, 2019). היצירה הספרותית והיצירה הקולנועית, שתיהן יסייעו לנו לעמוד על טיבן של יצירות קלאסיות שלא נס ליחן, ועל הדרך הפלאית שבה הן מצליחות לקיים דיאלוג מתמשך בין הזמן שבו הן נוצרו ובין מציאות ההווה. האירוע יתקיים במסגרת שבוע קולנוע תורכי, שחל בתאריכים 17–28 באוקטובר. במהלך שבוע הקולנוע יוקרנו בסינמטקים ברחבי הארץ סרטים תורכיים מן השנים האחרונות, בלוויית הרצאות מפי חוקרי תורכיה.
הסרט המלכה ליר (תורכיה 2019), בכפרים שבדרום תורכיה הוקמה לפני כשני עשורים קבוצת שחקניות חובבות שמעלות קטעי משחק העוסקים במציאות חייהן. הבמאית פלין אסמר תיעדה את הקבוצה לפני 15 שנה, ולפני כשנתיים חזרה אל גיבורותיה וליוותה אותן במסע שבו הן נדדו בין כפרים ברחבי תורכיה והציגו לפני התושבים עיבוד מקומי של המלך ליר מאת שייקספיר. דרכי העפר והכפרים הנידחים שלעיתים אף אין בהם מים זורמים משמשים רקע לחיבור בין המתחים במחזה המקורי ובין המתחים בחייהן של גיבורות הסרט – זקנה לעומת נעורים, עושר לעומת עוני, כנות לעומת זיוף. הסרט הוא דיוקן נשי מקורי ואנושי המציג את תורכיה כהוויתה.

בהשתתפות
דברי הקדמה ויו”ר: ד”ר צמרת לוי-דפני, מכון ון ליר בירושלים
פרופ’ משה צוקרמן, אוניברסיטת תל אביב
בני ציפר, סופר, משורר ועיתונאי
ד”ר קציעה עלון, הוצאת גמא
ד”ר דויגו אטלס

20.10.21, 21:00-18:00

https://bit.ly/3AXkpfk

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added