< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: ערב עיון לזכר חבר האקדמיה פרופ' זאב שטרנהל במלאת שנה לפטירתו [האקדמיה למדעים, ירושלים & מקוון] 25.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1101810/

הציבור מוזמן לערב עיון לזכר חבר האקדמיה

 

פרופסור זאב שטרנהל

במלאת שנה לפטירתו

 

ביום שני י"ט במרחשוון תשפ"ב, 25 באוקטובר 2021, בשעה 16:00

בבית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים

ובשידור חי באתר האקדמיה www.academy.ac.il

התכנסות בשעה 15:30

יושב ראש

פרופ' אבישי מרגלית חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

דברי פתיחה: פרופ' דוד הראל נשיא האקדמיה

 

פרופ' שולמית וולקוב חברת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב

שאלות שנשארו פתוחות: זאב שטרנהל והנאורות

 

פרופ' שלמה אבינרי חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין אנטי-נאורות לפשיזם

 

ד"ר ראיף זריק מכון ון ליר בירושלים, אוניברסיטת תל אביב

שטרנהל והציונות

 

ד"ר יעל שטרנהל, אוניברסיטת תל אביב, חברת האקדמיה הצעירה לשעבר

דברים בשם המשפחה

 

האירוע ייערך בכפוף להנחיות משרד הבריאות שיהיו בתוקף / הכניסה בהרשמה מראש |

הכניסה ללא תשלום / מספר המקומות באולם מוגבל – הכניסה על בסיס מקום פנוי | האירוע מצולם

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22514

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה