< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספרים: בין בחירה להדרה: מחשבות על גויים קדושים [ון ליר, מקוון] 21.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1101414/

ערב השקה

לספרם של ישי רוזן-צבי ועדי אופיר, מגוי קדוש לגוי של שבת: האחר של היהודים קוים לדמותו,

ושל הספר שערכו עפרי אילני ואבנר בן-עמוס, גוי קדוש: תנ"ך ולאומיות בעידן המודרני,

שניהם בהוצאת כרמל.

המשתתפים: ד"ר כרמה בן-יוחנן, אוניברסיטת הומבולדט, ברלין; ד"ר ראיף זריק, אוניברסיטת תל-אביב, הקריה האקדמית אונו ומכון ון ליר בירושלים; פרופ' אילנה פרדס, האוניברסיטה העברית בירושלים. מגיבים: פרופ' עדי אופיר, אוניברסיטת בראון, רוד איילנד; ד"ר עפרי אילני, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים; פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל-אביב. מנחה: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים.

21.10.21, 20:30-19:00

https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%95%d7%99-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9/

מפרסם ההודעה
אבנר בן-עמוס benamos@post.tau.ac.il
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה