אירוע // סדרת הרצאות: לזכרו של פרופ לי רוס ותרומתו [העברית, מקוון] מפגש ראשון=18.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1101405/

Series of Lectures in the Memory of Lee Ross and his contribution

Lecture Series in the Memory of Prof. Lee Ross and his Contributions

The Hebrew University Program for Conflict Research, Management together with the Stanford Center for International Conflict and Negotiation, invite you to a series of lectures dedicated to the memory of Prof. Lee Ross, a leading social psychologist and one of the founders of the Stanford Center on International Conflict and Negotiation.

Attendance is mandatory for students of the program.

Lecture Series Program (Co-sponsored by the Stanford Center for International Conflict and Negotiation)

Honoring the Legacy of Lee Ross: Understanding Factors that Promote Conflict and Hinder its Resolution 

Prof. Andrew Ward, Department of Psychology, Swarthmore College

October 18, 2021 | 13:30

*********************************

The Why and How of a Shared Future: My Journey with Lee Ross

Byron Bland, Stanford University

November 15, 2021 | 13:00

*********************************

Lee Ross: The Man Who Knew Infinity

Prof. Varda Liberman, IDC

December 13, 2021 | 13:00

*********************************

Lee Ross between the promised land and the punished land 

Prof. Emeritus Avishai Margalit, Hebrew University and Van Leer Jerusalem Institute

January 3, 2022 | 13:00

**********************************

Is it all about feelings? Emotional barriers to peace and their interaction with other (less powerful) barriers

Prof. Eran Halperin, Hebrew University

March 21st, 2022 13:00

**********************************

TBD

Prof. Allen Wiener, Stanford University

April 25, 2022 | 13:00

**********************************

TBD

Prof. Emily Pronin, Princeton University

May 23, 2022 | 13:00

**********************************

TBD

Prof.  Geoffrey Cohen, Stanford University

The lectures will be held by zoom. For the link, please email

Ms. Shaina Silberstein: shaina.silberstein@mail.huji.ac.il,  

Or Ms. Reut Israeli: reutisr@savion.huji.ac.il

Or Prof. Ifat Maoz: msifat@mail.huji.ac.il

https://crmr-en.huji.ac.il/book/departmental-seminar-2021-2022-0

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה