< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: תכנון קריירה אקדמית - פיתוח האישיות המחקרית (אריאל כנפו-נעם) (סדרת מעברים) [מקוון] 10.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1100902/

שלום רב,

הנכם מוזמנים למפגש הבא בסדרת תכנון קריירה אקדמית:

פיתוח האישיות המחקרית. סמינר עם פרופ' אריאל כנפו-נעם  מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, יום ראשון, ה-10 באוקטובר 2021, משעה 16:00 עד 17:00.   קישור לזום כאן. 

אריאל כנפו-נעם הוא פרופסור לפסיכולוגיה ההתפתחותית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, היה בתר-דוקטורנט בפסיכולוגיה חינוכית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובגנטיקה התנהגותית במרכז למחקר חברתי, גנטי והתפתחותי במכון לפסיכיאטרייה באוניברסיטת לונדון. תחומי המחקר העיקריים שלו הם התפתחות הבדלים בין-אישיים באמפתיה, התנהגות פרו-חברתית והתפתחות ערכים, מתוך התמקדות בהשפעות של תורשה והורות על התפתחות ילדים ובהשפעה של ילדים על הוריהם. המטרה היא לשלב גנטיקה התנהגותית וגישות בפסיכולוגיה חברתית ואישיותית תוך נקיטה של נקודת מבט התפתחותית על מנת לספק תמונה מקיפה של התפתחות הילד. הוא חוקר את התפתחותה של אמפתיה כתכונה אישיותית בעזרת מספר מחקרי אורך.

* (סדרתמעברים)
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה