אירוע // כנס: עבודת אסירים: בין הפרטה לדיני עבודה (פאינה מילמן סיון ויאיר שגיא) [אונ חיפה, מקוון] 29.9-1.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1092620/

International Workshop – Between Privatization and Labor Law: Prison Labor and Its Contemporary Challenges

Dear friends,

We invite you to participate in a forthcoming international workshop on the regulation of prison labor — to be held on Zoom, on Sept. 29-Oct.1.

The business of prison labor is booming and it occupies an increasing role in the overall management and economics of prisons all over the world. This is a first-of-its-kind workshop, wholly dedicated to the legal regulation of prison labor.

The workshop is open to the public and we would love to have you join us.
Please register using the link, and feel free to pass this on to any of your colleagues who might be interested in participating.

All the best,
Faina and Yair

https://laws.haifa.ac.il/2021/09/19/int_workshop/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה