< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: ישראל בשנת הקורונה- מפגש שישי: עבודה ותיירות בקורונה (סדרת המרכז למצבי חירום) [חיפה, מקוון] 18.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1081417/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

מפגש שישי במסגרת סדרת הרצאות באופן מקוון להצגת: ישראל בשנת קורונה – תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע והטכנולוגיה.
תכנית ההרצאות במפגש:
עתיד העבודה בצל הקורונה: השינוי בעמדות והתנהגות הקשורות לתחום העבודה – פרופ' סיגל אלון, אונ' תל אביב

"אפקט הדומינו" של מגיפת הקורונה על תעשיית התיירות בישראל: ניתוחים והמלצות – פרופ' נגה קולינס-קריינר, אונ' חיפה, ודר' יעל רם, המכללה האקדמית אשקלון

דרכי התמודדות של עסקים קטנים וזעירים במצבי משבר. מקרה בוחן: מגפת הקורונה, ישראל 2020 – דר' אוהד שקד, המכללה האקדמית ספיר

החייאת ענף התיירות בישראל ביום שאחרי מגיפת הקורונה: מבט על אילת וים המלח -דר' יהושע שמידט, האונ' העברית בירושלים

קישור להרשמה לסדרת ההרצאות: https://survey.gov.il/he/covid19_lectures
לפרטים נוספים על כל הסידרה וקישורים להקלטות המפגשים הקודמים –
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/31-center-events/195-2021-05-24-07-51-55

 

11.8.21, 18:00-16:00

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה