< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: ישראל בשנת הקורונה- מפגש חמישי: זיקנה בקורונה [חיפה, מקוון] 11.8.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1080809/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

מפגש חמישי במסגרת סדרת הרצאות באופן מקוון להצגת: ישראל בשנת קורונה – תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע והטכנולוגיה
תכנית ההרצאות במפגש:
זקנים תחת אש בימי הקורונה: מציאות טראומטית מצטברת – דר’ גבריאלה ספקטור-מרזל ופרופ’ אורית נוטמן-שורץ, המכללה האקדמית ספיר

בדידות ובידוד חברתי בקרב האוכלוסייה הזקנה בצל הקורונה: תפקידן של רשתות חברתיות – פרופ’ שרון שיוביץ-עזרא, האונ’ העברית בירושלים

פעולות מערכת הבריאות הישראלית להתמודדות עם מגיפת הקורונה (COVID-19) – דר’ שולי ברמלי – גרינברג, האונ’ העברית בירושלים
מגיבה: עו”ס נעמה פרידמן, מנהלת ארצית של תוכנית התנדבות “מפגשים” של מכבי שירותי בריאות

קישור להרשמה לסדרת ההרצאות: https://survey.gov.il/he/covid19_lectures
לפרטים נוספים על כל הסידרה וקישורים להקלטות המפגשים הקודמים –
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/31-center-events/195-2021-05-24-07-51-55

 

11.8.21, 18:00-16:00

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added