< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: ישראל בשנת הקורונה - מפגש שלישי: מערכת החינוך בבית הספר ובבית (סדרת מרכז הידע למצבי חירום) [מקוון] 28.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072221/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

מפגש שלישי במסגרת סדרת הרצאות באופן מקוון להצגת: ישראל בשנת קורונה – תובנות ממחקרים חברתיים במימון משרד המדע והטכנולוגיה

תוכנית ההרצאות במפגש:

אתגר הלמידה המכוונת: צרכים, יעדים ושיפור תוך תנועה (דר' ציונה בן-גדליה ופרופ' מרים ביליג, מו"פ אזורי מזרח ואוניברסיטת אריאל; דר' מאשה (מריה) גוזמן-אלוש, אוניברסיטת תל אביב)

 

מורים בזמן משבר הקורונה בישראל (ד"ר רינת פניגר-שאל, אונ' חיפה )

 

האם ניתן ללמוד בתקופה כזו? בחינת הקשר בין יכולות מטא של הורים ויכולת למידה מהבית של ילדיהם בזמן פנדמיית הקורונה (ד"ר אדר בן אליהו)

משפחות ישראליות בימי קורונה: רוטינות משפחתיות, אסטרטגיות הוריות והקשר שלהן לאיכות חיים משפחתית (ד"ר ליאת חן הרבסט וד"ר יעל פוגל, אונ' אריאל)

קישור להרשמה: https://survey.gov.il/he/covid19_lectures

28.7.21, 18:00-16:00

לפרטים נוספים על כל הסדרה וקישורים להקלטות המפגשים הקודמים:https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/31-center-events/195-2021-05-24-07-51-55

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה