< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: דחיפה מהמגפה: מחשבות על שינוי בכלכלה הגלובלית בעקבות הקורונה [ון ליר, מקוון] 4.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1072220/

דחיפה מהמגפה: מחשבות על שינוי בכלכלה הגלובלית בעקבות הקורונה

מגפת הקורונה דחפה אל לב השיח השגור, כמעט בבת אחת, רעיונות ומושגים שעד אז לא הצליחו לחדור אליו. צורות שונות של שבוע עבודה קצר, שכר בסיס אוניברסלי, התארגנויות קהילתיות ועבודה מהבית – כל אלה יושמו ברוב המדינות שהמגפה פגעה בהן, גם מדינות שכלכלתן ניאו-ליברלית מובהקת.

בדיון נבחן את המהפכה התפיסתית הזאת ואת ההזדמנויות שהיא יוצרת לשינוי פוסטקפיטליסטי בכלכלה הגלובלית. בין היתר נבחן איך הקורונה החזירה אותנו אל הקהילה והבית, ואיך היא גרמה לנו לחשוב מחדש על העבודה ועל הערך מעבודה. כמו כן נעמוד על האופן שבו המגפה הראתה שמדיניות צנע אינה יכולה לחלץ ממשבר, ושמוסדות פיננסיים ללא כוונת רווח, ולא בנקים מסחריים, הם האמצעי המועיל ביותר להתאוששות כלכלית.

בהשתתפות

  • כפיר כהן לוסטיג
  • הגר צמרת
  • מיקי פלד
  • יאיר קלדור
  • שני כהן
  • דני גוטוויין

4.8.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/3zbmIdA

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה