< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: בין מעשה למעשייה: על מציאות, דימוי ודמיון - כנס תכנית הדוקטורנטים המצטיינים [העברית, ירושלים] 28-29.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1071799/

בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

הנכם מוזמנים לכנס הדוקטורנטים השנתי של בית ספר מנדל בנושא: “בין מעשה למעשייה: על מציאות, דימוי ודמיון”.

מדעי הרוח נתונים פעמים רבות במתח בין המעשה למעשייה, כלומר בין הנתונים העובדתיים לבין פרשנותם, ייצוגם ותיווכם באמצעות דימויים ומילים, המושפעים בתורם מהלכי רוח תרבותיים ומתעתועי הזמן. המחקר האקדמי ההומניסטי נדרש, אפוא, להתבוננות ולבדיקה עצמית על אודות מעמדו כמייצר דעות וכמכונן עובדות. לכן יוקדש השנה כנס הדוקטורנטים לעיון בדינמיקה שבין המציאות, הדימוי והדמיון הבאה לידי ביטוי במושאי המחקר, כמו גם במתודולוגיה המחקרית. מטרת הכנס היא לאתגר את המחשבה המחקרית של חברי התוכנית, להרחיב את גבולות השיח בנושא, ולעורר דיון אינטרדיסציפלינרי מפרה בין התחומים השונים במדעי הרוח.

הכנס יתקיים ביום רביעי 28 ביולי וביום חמישי 29 ביולי, ראו פרטים בהזמנה 

 

התכנית המלאה:

יום רביעי, 28.7.2021, י״ט באב תשפ״א

 

14:30-14:00 התכנסות

 

15:00-14:30 דברי פתיחה וברכות:

פרופ׳ מיכאל סיגל-  דקן הפקולטה למדעי הרוחֿ

ד״ר תמר אברמוב – יועצת בכירה לנשיא, קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל

נציג הוועדה המארגנת

 

16:00-15:00 מושב ראשון: חוק ומוסר בראי הפילוסופיה

יו״ר: פרופ׳ דוד אנוך

 

טל מאיר גלעדי: טיעונו של הגל נגד עבדות

 

ישראל כהן: מהו חוק הלכתי:? עיון פילוסופי

 

16:15-16:00 הפסקת קפה

 

17:45-16:15 מושב שני: מרחב משותף: זהויות וקונפליקטים

יו״ר: ד״ר אביגיל יעקבסון

 

קרן גולדברג: מהשתתפות פסיבית לצפייה אקטיבית: על רמות צפייה שונות והשלכותיהן הפוליטיות באמנות פאראבדיונית בישראל/פלסטין

 

יוגב אלבז: גיבורי המחרשה, השלח והעט: השתלטות ‘הביטחוניזם’ על יחסי החוץ של ישראל, 1949-1947

 

אנאבלה אספרנסה: ייצוג מיילדות יהודיות באימפריה העות’מנית

 

18:40-18:00 בנות בצריח–  מופע סיורי-היתולי בבניין מנדל

 

18:45 ארוחת ערב חגיגית

 

 

יום חמישי, 29.7.2021, כ׳ באב תשפ״א

 

09:30-09:00 התכנסות

 

10:30-09:30 מושב שלישי: דימויים בין שמיים וארץ

יו״ר: פרופ׳ גלית נגה-בנאי

 

 

טל ברית: תיאורי טבע ברנסנס – מדע או דמיון?

 

יונתן תורג׳מן: מעשייה מוזיקולוגית – אוסקר פליישר על המצאת הפוטופונוגרף

 

10:45-10:30 הפסקת קפה

 

12:15-10:45 מושב רביעי: גלגולים בלשון העברית

יו״ר: פרופ’ אליצור בר-אשר סיגל

 

נעה באסל: כינויים רפלקסיביים – חלון למבנה הסמוי של המבע?

 

איתי קגן: היד הנסתרת – רה־אנליזה של המילה ‘אַמָּה’ בצירופי לשון בשירה המקראית

 

רות שטרן: האם איגרות הגאונים הגנוזות יכלו להשפיע על התפתחות העברית החדשה?

 

13:15-12:15 הפסקת צהריים

 

14:45-13:15 מושב חמישי: נוצרים ויהודים: פולמוס כאגדה

יו״ר: פרופ׳ ישראל יובל

 

אסנת רנץ: “אלא משל היה” – הגורשו היהודים מאלכסנדריה?

 

משה דוד צ׳צ׳יק: פוסח על שתי הסעיפים: המשומד בסבך הזהויות, המסורות והמציאות

 

דניאל להמן: יהודים בפורגטוריום, יהודים בגיהינום – ויכוחים פנים-נוצריים ב-Juden Schul של יוהאן בוקסטורף

 

15:00-14:45 הפסקת קפה

 

16:00-15:00 מושב שישי: מערות וכוכבים: דמיון ועובדה בחקר הארכיאולוגיה והאסטרונומיה

יו״ר: פרופ׳ אורי גבאי

 

מיקה אולמן: דמיון, חוויה וממשות בחקר הארכאולוגיה של מערות קארסטיות מורכבות

 

מורטזה שופרה: Fact and Imagination in Cuneiform Mathematization of Astronomy

 

16:30-16:00 דברי סיכום:

פרופ׳ דניאל שוורץ-  ראש אקדמי של בית ספר מנדל

פרופ׳ רינה טלגם – ראש אקדמי של התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים

 

 

הכנס פתוח לקהל הרחב

הזמנה זו מהווה אישור כניסה רגלי חד פעמי לקמפוס

להסדרת אישור חנייה ופרטים נוספים: mandelschool2020@gmail.com

Message publisher
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added