< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / השקת ספר: על קדושה ופוליטיקה. ערב עיון לספר אתחלתא: מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי (מיכאל מנקין) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 28.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1071616/

על קדושה ופוליטיקה
דיון בעקבות הספר
אתחלתא: מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי
הכניסה לאולם בהרשמה מראש > https://bit.ly/3xIbKfq
מספר המקומות מוגבל

מאז הקמת מדינת ישראל, וביתר שאת בעשורים האחרונים, המסורת הדתית היהודית מזוהה עם הימין הפוליטי. אולם מבחינה היסטורית – וגם מבחינה מהותית – הזיהוי הזה איננו מובן מאליו. בספרו אתחלתא: מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי (עברית הוצאה לאור, 2021), מיכאל מנקין מבקש להציג קריאה אחרת במסורת הדתית וההלכתית היהודית, ולראות בה בסיס לפוליטיקה של פשרה, מתינות וסבלנות. מנקין, אדם שומר מצוות ששימש בעבר מנכ”ל הארגון “שוברים שתיקה”, מתפלמס בספרו עם בן-גוריון, עם הרב הרצוג, עם ישעיהו ליבוביץ ועם מיכה גודמן – כדי להציע תפיסה אחרת של הקשר בין קדושה לפוליטיקה, ולהציג שמאל חברתי ומדיני שנשען על המקורות היהודיים המסורתיים לא כהצדקה בדיעבד, אלא כציווי מלכתחילה.

בהשתתפות
יו”ר: אמיר פאח’ורי, מנהל מכון המחקר של נווה שלום/וואחת א-סלאם; מנהל שותף של קבוצת “לאומיות ושותפות” במכון ון ליר בירושלים
ד”ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ’ ישי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל אביב; מכון שלום הרטמן
יעל גידניאן, יו”ר “קהילות שרות”; עוסקת בתרבות, חברה וחיים משותפים בישראל
מיכאל מנקין, מחבר הספר אתחלתא: מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי; מנהל שותף של קבוצת “לאומיות ושותפות” במכון ון ליר בירושלים

29.7.21, 22:00-20:00

https://bit.ly/3x76Lo6

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added