< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב עיון: בחזרה למערות מדבר יהודה - יום עיון במלאת שישים שנה לפרסום סקר מערות מדבר יהודה: ממצאים ותגליות חדשות [יד בן צבי, מקוון] 29.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071410/

חגי המר ראש חוליית הדרום מחזיק מטבע בר כובאי. צילם אליהו ולדמן

יד בן-צבי בשיתוף רשות העתיקות

בחזרה למערות מדבר יהודה

יום עיון במלאת שישים שנה לפרסום סקר מערות מדבר יהודה

ממצאים ותגליות חדשות

יום חמישי, כ' באב תשפ"א, 29.7.2021, 19.00-16.00 בזום

16:00 ברכות ודברי פתיחה

פרופ' ריכב (בוני) בוני רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי

ד"ר יובל ברוך, ראש מנהל ארכיאולוגיה, רשות העתיקות

 

16:20 מושב ראשון: שוד העתיקות במדבר יהודה, הולדת המיזם והחפירות במערת האימה

יו"ר: פבל בצר, רשות העתיקות

הרקע מאחורי המיזם – המאבק בשוד העתיקות וחלופת המרדף אחרי השודדים

אמיר גנור, היחידה למניעת שוד עתיקות, מנהל המיזם, רשות העתיקות

החפירה המחודשת במערת האימה

ד"ר עפר שיאון, מנהל המיזם, רשות העתיקות

17.20 הפסקה

17.35 מושב שני – ממצאים נבחרים ותובנות ראשונות

יו"ר: ד"ר עומרי ברזילי, רשות העתיקות

תגליות פרהיסטוריות מהסקר במערות מדבר יהודה

חגי המר, ראש חוליית הדרום במיזם מדבר יהודה, רשות העתיקות

סוגיות נבחרות מהסקר והחפירות בצפון מדבר יהודה: החפירות בנחל מורבעת, מבדד חצצון וגילוי מטמון

חיים כהן, ראש חוליית הצפון במיזם מדבר יהודה, קמ"ט ארכיאולוגיה המנהל האזרחי יהודה ושומרון

על הסל הקדום בעולם

ד"ר נעמה סוקניק, אוצרת חומרים אורגניים, רשות העתיקות

https://act.ybz.org.il/he/hazara-lamearot-297

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה