< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט במדע ערבי ואסלאמי [אונ' תל אביב] דדליין=18.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071017/

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע״ש כהן מציע מלגת קיום מלאה לתלמיד/ה דוקטורט העוסק/ת בחקר המדע הערבי/אסלאמי, החל מאוקטובר 2021. המלגה תינתן למשך שנה אחת עם אפשרות הארכה לעד ארבע שנים בכפוף להתקדמות המחקר. המלגה עשויה להתחלק בין שני תלמידים.

 

המלגה, תרומתה הנדיבה של משפחת כהן לזכר אב המשפחה ברט כהן, מיועדת לדוקטורנטים של אוניברסיטת תל אביב ופתוחה לתלמידים רשומים ולכאלו שיירשמו ללימודים באוניברסיטה עד לתחילת תקופת המלגה. בכדי להגיש את מועמדותם תלמידים שאינם רשומים כעת צריכים למצוא מנחה בקרב חברי הסגל של האוניברסיטה.

 

המלגה תינתן על פי יכולות אקדמיות מוכחות ופוטנציאל תוכנית המחקר והתאמתה לנושאי המלגה. עדיפות תינתן לתלמידים בבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע של הפקולטה למדעי הרוח.

על המועמדים לשלוח את המסמכים הבאים, בצרוף מכתב פניה הכולל פרטי תקשורת:

 

  • קורות חיים אקדמיים, כולל פירוט המעמד הנוכחי של המועמד
  • גיליון ציונים של תואר שני / לימודי דוקטורט
  • תכנית המחקר (1 – 2 עמודים לתלמידים לפני אישור הצעת מחקר, עותק של הצעת המחקר עבור תלמידים שכבר הגישו אותה)
  • מכתב תמיכה במועמדות מצד המנחה.
  • שם של ממליץ אפשרי נוסף, רצוי מסגל האוניברסיטה.
  • מילוי טופס הגשת מלגה של בית הספר לפילוסופיה בלשנות ולימודי מדע

 

את הפניה יש להגיש במסמך אחד (למעט מכתב התמיכה שיועבר ישירות מהמנחה) עד ה-18 ביולי 2021 באופן אלקטרוני לכתובת cohn@tau.ac.il

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה