< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מדעי הרוח ושאר המדעים העיוניים מזווית ראיה של פרופ' לרפואה (אדו פרלמן) (סדרת מעברים) [מקוון]11.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071006/

שלום רב,
אני שמח להזמין אתכם למפגש נוסף במסגרת השיחות על מדעי הרוח. הפעם עם פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג. פרופ' פרלמן הוא  פרופסור אמריטוס בפקולטה לרפואה בטכניון והאדם שעומד בראש המערכת הרגולטורית-יזמית (דהיינו מל"ג) שעיצבה את תוכנית המאה למדעי הרוח. נשוחח איתו על מדעי הרוח וננסה להבין כיצד המדעים העיוניים (כולל מדעי החברה) נראים מזווית המבט של פרופ' לרפואה והמועצה להשכלה גבוהה. המפגש ביום ראשון ה 17 ביולי 2021, בין השעות 18.00 ו 19.00. כתובת הזום למפגש כאן.
למטה שמח להנגיש אוסף שיחות מעברים על מדעי הרוח:
1)  עם פרופ' אבנר בן זקן.
2) עם פרופ' מלכה חובב-רפפורט
3) עם פרופ' חביבה פדיה
4) עם ד"ר סיגל נאור-פרלמן וליאור פרלמן.
5) יוהן אסטלינג,  על ארגון מדעי הרוח (מתוך מפגש על המיתוס של הומבולדט)
6) פרופ' אלכס לובוצקי על לימוד לשמו (מתוך מפגש על ההיסטוריה של מתמטיקה באקדמיה הישראלית)
מזמין שיחות תגובות ועמדות בנושא מדעי הרוח. כתבו אילי
בתוכנית ובהמשך:
7) מפגש עם דיקנית מדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, פרופ'  רחל גלי צינמון,
8) מפגש עם הדיקן הנכנס למדעי הרוח, פרופ' ניסים אוטמזגין.
מפגשי מעברים מופיעים בערוץ היוטיוב שלנו  שאתם מוזמנים להצטרף איליו.
אפשר להצטרף ללוח האירועים שלנו וכך לקבל את הזימונים והתאריכים בקלות. ראו פרטים למטה
בברכה,
פרופ' דוד לוי פאור
בשם משתתפי מעברים.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה