< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מפגש הדרכה על תכנית המענקים העולמית מארי קירי (סמדר הירש) (סדרת מעברים) [מקוון] 14.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071005/

שלום רב
אני שמח לצרף את ההזמנה למפגש הדרכה עם גב' סמדר הירש וגב' ג'סיקה טראוויס על תוכנית המענקים לפיתוח מקצועי הטובה בעולם.  תוכנית זאת הידועה גם בשם מארי קירי מעניקה עד שנתיים של אפשרות להתפתחות מקצועית בכל מדינה בעולם. תוכנית המענקים פתוחה לישראלים ולא ישראלים היוצאים מן הארץ או חוזרים אליה. היא מעניקה דמי מחקר, דמי ניידות ואפילו דמי משפחה. היא גם נעשית בגודל  (scale) שמאפשר אימפקט אמיתי על איכות המדע. אין שום העדפה לנושא או דיסציפלינה כזאת או אחרת. פתוח לכולם. מרכיבים חשובים הם איכות ההצעה, המציע והגיון ההשתלמות במקום הקולט. כמובן שצריך מקום קולט איכותי ובעל מונטין בתחום המחקר והתאמה משמעותית לצרכי הפיתוח המקצועי של המבקש.
תוכנית מארי קירי הינה תוכנית פוסט דוקטורט.
המפגש שלנו הוא ביום רביעי, ה 14 ביולי 2021  בין השעות 17.00 ו 18.00. כתובת הזום כאן. המפגש מיועד למתקדמים. כלומר אלו שכבר יודעים את עובדות הבסיס (כלומר הכינו שיעורי בית וצפו ב תכני מפגשים בשנים קודמות. התוכנית מתחדשת אז כדאי להסתמך על הידע האחרון כפי שיוצג בפגישה וזמין דרך הקול הקורא.
חשוב לאמר שניתן לחזור עם המענק מחוץ לארץ. בחלק מהמוסדות החזרה עם מארי קירי מלווה בעיסקה של קליטה לתקן. הרבה תלוי במוסד הקולט.
הפרויקט מקודם במסגרת פרויקט מעברים לפיתוח מקצועי-אישי לקראת סיום הדוקטורנט.
הוא מבקש לקדם חשיבה לטווח רחוק על בינוי קריירה:
א. בעידן שבו הדוקטורט והפוסטדוקטורט אינם רק כלים לפיתוח קריירה אקדמית
ב. בעידן שבו הציפיות מדוקטורנטים לבינלאומיות ולפיתוח אישי רק הולכות וגוברות.
ג. בעידן בו הגישה המובילה באירופה היא גישה הוליסטית לתחום המחקר והגברת שת"פ בין האקדמיה לגופים לא אקדמיים.
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה