אירוע // תזכורת / וובינר: למדו איך לבנות את תיק הפרסומים שלכם (מנהלות הרכש בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד) [מקוון] (שיווקי) 28.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1071000/

I invite you to join me for this month’s ‘Publication Success Interview’ where I will be speaking with Anne-Lise Santella, head of acquisition for humanities at Oxford University Press and Abby Gross, head of acquisition for social sciences at Oxford University Press.

Abby and Anne-Lise have a combined 24 years experience working at Oxford University Press, among the world’s most prestigious and respected academic publishers. They will be sharing their ideas for how to plan and use your publications as the building blocks for a successful career in academia and beyond.

July 28 at 16:30 Israel time on Zoom.

Save your spot today for free: https://www.aclang.com/event/oxford-university-press-july-28-2021/?src=RAMA

Already have plans? Register using the button above and we will send you a free recording after the event.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה