< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש מסכם: ישראל - השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית: תובנות, אתגרים ומבט לעתיד [בשער, מקוון] 20.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1070510/

שילוב מוצלח של מגוון האוכלוסיות בחברה חיוני למדינת ישראל

על כך יש הסכמה – אבל איך עושים את זה?

 

לפני עשור קיבלה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החלטה על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים יחודיים, בעיקר האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית.

בסדרת מפגשים בדקנו מה קרה בעשור הזה:

מה למדנו? מה הצליח? מה לא הצליח? ומה הלאה?

 

המפגש הראשון עסק במבט השוואתי: ארה”ב, דרא”פ, סינגפור וישראל . יו”ר: פרופ’ גילי דרורי

המפגש השני עסק בהנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית. יו”ר: פרופ’ ראמי חג’-עלי

המפגש השלישי עסק בהנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית. יו”רים: ד”ר נעמי פרל ופרופ’ עודד נבון

 

מתכבדים להזמין למפגש הרביעי והמסכם:

תובנות, אתגרים ומבט לעתיד

במפגש הרביעי והמסכם נדבר על תובנות ואתגרים ועל עתידה של ההשכלה הגבוהה בחברה הרב-תרבותית בישראל באספקטים שונים: חברתיים, חינוכיים, כלכליים, מערכתיים, מוסדיים ותעסוקתיים.

יו”ר: פרופ’ שמעון ינקלביץ’

יום שלישי ה-20.7.21 | 20:30-18:00 | בזום

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה

 

קישור לתוכנית המפגש ולהרשמה: https://tinyurl.com/5cvdnnye

קישור ישיר להרשמה: https://forms.gle/m2MZGugtm54rZM4cA

קישור לדף הסדרה המלא באתר “בשער” (גם דרכו ניתן להירשם וכן לצפות בהקלטות המפגשים הקודמים): https://tinyurl.com/353vj72r

https://www.bashaar.org.il/2021/06/30/%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%9e%d7%a1-53-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%9e/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added