< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: היהודים באימפריה העות'מאנית במאה השש-עשרה: נדודים, מקומיות ואופקים רחבים (תרצה קלמן, אסף תמרי) (סדרת יהודים ואימפריות) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 25.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070505/

היהודים באימפריה העות'מאנית במאה השש-עשרה: נדודים, מקומיות ואופקים רחבים

סדרת שיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה

שיחה בין ד"ר תרצה קלמן וד"ר אסף תמרי |

 

הכניסה לאולם בהרשמה מראש > https://bit.ly/3w9HEj4

מספר המקומות מוגבל

 

במאה השש-עשרה נשטפה האימפריה העות'מאנית הצעירה והעולה בגל של מהגרים יהודים, ובראשם הגולים בעקבות הגירוש מחצי האי האיברי. התנאים הייחודיים של החיים היהודיים באימפריה, והמפגש יוצא הדופן שנוצר בערי המזרח בין קהלים ומסורות ממגוון רחב של מקומות והקשרים, חוללו תסיסה רוחנית יוצאת דופן בפוריותה, שהיה לה תפקיד מכריע בעיצוב המודרניות היהודית. ד"ר תרצה קלמן וד"ר אסף תמרי ישוחחו על "המקום" של היהודים באימפריה מנקודת המבט של צפת – העיר הגלילית הקטנה שהוציאה מתוכה במאה זו הן את השולחן ערוך הן את קבלת האר"י – על שלל ההקשרים והאופקים שבתוכם היא מתמקמת. בתוך כך יועלו שאלות על מקומיות, על הגירה, על קשרים ומרחבי התייחסות, על אופקים רחבים ועל מקומות קטנים.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

 

בהשתתפות

ד"ר תרצה קלמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר אסף תמרי, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

יו"ר: דפנה שרייבר, מכון ון ליר בירושלים

25.7.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/363Q2WI

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה