< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // הארכה / קבוצת מחקר בין-אוניברסיטאית: הספרות העברית ומשבר האקלים [אב"ג] דדליין חדש=15.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070311/

אנו שמחים להודיע על ייסוד קבוצת מחקר בין-אוניברסיטאית שתעסוק בספרות העברית בראי משבר האקלים, בחסות המעבדה הספרותית, המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הקבוצה תקיים 6-8 מפגשים מקוונים במהלך שנת תשפ"א. המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות בקבוצה: 31 ביולי 2021 15 באוגוסט 2021. כל הפרטים בקישור המצורף: https://www.lit-lab.bgu.ac.il/ecocriticism

מפרסם ההודעה
איתי מרינברג-מיליקובסקי המעבדה הספרותית / המחלקה לספרות עברית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב itay.marienberg@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, Be'er Sheva, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה