< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מי מפחד מערבית מדוברת? סוגיות במעמדה ובהוראתה של הערבית המדוברת בישראל. לזכרו של יוחנן אליחי [ון ליר, ירושלים & מקוון] 6.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1070108/

מי מפחד מערבית מדוברת?
סוגיות במעמדה ובהוראתה של הערבית המדוברת בישראל
ערב עיון לזכרו של יוחנן אליחי
הכניסה לאולם בהרשמה מראש > https://bit.ly/3x3BJNI
מספר המקומות מוגבל

השפה הערבית המדוברת, על שלל להגיה, נחשבת במחקר המסורתי ל"אחותה החורגת" של הערבית הספרותית; אולם בעשורים האחרונים נושבות רוחות של שינוי. השינוי החל במדינות ערב עצמן, עם עליית קרנן של השפות המדוברות, השימוש בשפת אמצע ערבית, וריבוי יצירות תרבות הכוללות ערבית מדוברת. מגמה זו התפשטה גם במערב, בעיקר במסגרות מתקדמות ומודרניות להוראת ערבית, מתוך הכרה הולכת וגוברת שיש לאתגר את החלוקה הקלאסית ללשון מדוברת ולשון ספרותית – הן בשל הקשר בין המשלבים, הן בשל השאיפה לקדם מיומנויות תקשורתיות.
ערב העיון יעסוק בערבית המדוברת בישראל. בין היתר נדון במקומה של הערבית המדוברת במחקר האקדמי, בהוראת הערבית המדוברת בחברה האזרחית, בהיסטוריה של הוראת הערבית המדוברת בארץ – בעיקר דיונים מתקופת המנדט, וביחסו של משרד החינוך להוראת הערבית המדוברת במערכת החינוך העברית

בהשתתפות
יו"ר: ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' בנימין הרי, אוניברסיטת ניו יורק (NYU); אוניברסיטת ניו יורק בתל אביב
סוהא טוויל קאדרי, המרכז הבין-תרבותי לירושלים; אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יונתן מנדל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר בירושלים
מאי ערו, יוזמות אברהם

6.7.21, 20:00-18:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה