< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: לאן נושבת הרוח? [העברית, ירושלים] 30.6-1.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1062811/

כנס מלגאי מנדל תשפ”א

 

יום רביעי, 30.6.21

12:15  פתיחה

  • 12:30 – 13:30 א”י בעת העתיקה

יו”ר: ד”ר אורית פלג-ברקת

אבי משיח, ראשיתה ואחריתה של עין גדי המקראית

שיר חורי, הייתה או לא הייתה? צפייה וסלקציה במבטו של הנוסע מבורדו על עיר הקודש

 

  • 13:40 – 14:40 חומרים ומשמעות

יו”ר: פרופ’ רינה טלגם

עדי דהן-פנסטר,  שיטה חדשה בחקר פסיפסים: אנליזה גיאולוגית של אבני פסיפס

מתן אביאל, חומריות ומשמעותם של מרחבים בסטודיולו באורבינו של פדריקו דה מונטפלטרו

 

  • 15:00 – 16:30 מדעי היהדות

יו”ר: ד”ר יאיר פורסטנברג

איילת ונגר, נישואין עם בת אחות בספרות חז”ל: גלגולו של פולמוס

אלון ברנד, נוסח התלמוד וביקורת הטקסט בתשובות הרשב”א

עמית שפרן, “By Bread and Salt, By Wine and Water”: A 13th- Century Hebraico-French Magical Recipe

 

  • 16:40–17:40 תרבות המערב בימינו

יו”ר: ד”ר קיארה קרדונה

 

אסף רוט, הקוויר כסוכן של דאגה (care) בקהילות מלנכוליות: קריאה ברומן מאת ג’יימס בולדווין

מור גלר, מסך הכסף מאחורי מסך הברזל: צופים ונצפים במחקרי קולנוע מזרח-גרמניים, 1970–1989

 

יום חמישי, 1.7.21

 

  • 9:00 – 10:00 פילוסופיה

יו”ר פרופ’ דוד אנוך

איתמר וינשטוק סעדון,   Moral If-Thenism

ברק רום, חווית רגשות ומודעות ל’עצמי”

 

 

  • 10:10– 11:10 בין אמונה וספרות

יו”ר: פרופ’ אילנה פרדס

יובל גבאי, קומפילציו מאסיזי: סיפורים על פרנסיסקוס מאסיזי בדיון על פירוש התקנון הפרנסיסקני

עטרה בן-חנן, “מבנהו הלוקה בחסר של העולם”: על ספרות ומשמעות בעולם ללא אלוהים

 

  • 11:30–12:30 ספרות עברית

יו”ר: ד”ר תמר הס

 

אורי קינברג, שירי יוסף זארק ובני חוגו: בין איטליה לספרד במאה ה-15

מיכאל שדה, “העברה לא מדויקת של תוכן לא מהותי”: כתיבת טעם בספרות העברית

 

  • 13:45–14:45 בין אמונה ומוזיקה

יו”ר: פרופ’ אדווין סרוסי

שני גולדפרד, מרחבים בזמן: צורניות אודיטורית ביצירתו של מותוסוואמי דיקשיתר לאלה קמלאמבא

נעם פלג, מאימתי מלחינין משניות? פסיקות מוזיקליות במשניות המולחנות של אנדרה היידו

 

  • 15:00– 16:30 פלשתינה, ישראל, פלסטינים

יו”ר: ד”ר אביגיל יעקבסון

מאיה קריינר, “לא באלף רבתי”: ההתנגדות הציונית למועצה המחוקקת, 1936-1929

רועי אירני,  גבריות, מיניות ועודפות: תפיסות וחוויות של מיניות בקרב גברים מתבגרים במדינת ישראל הצעירה

נדב גנון, ללמוד את שפת הכובש: פלסטינים בירושלים לומדים עברית

 

דברי סיום וברכת הדרך

רועי אירני, נציג המחזור

פרופ’ מיכאל סיגל, דיקן הפקולטה למדעי הרוח

 

https://mandelschool.huji.ac.il/event/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A9%D7%A3

 

Message publisher
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
Full address
בית ספר מנדל האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, חדר 530
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added