אירוע // השקת ספר: "אני עפרך" ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1967-1948 (גלי דרוקר בר-עם) [יד בן צבי, מקוון] 30.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062501/

"אני עפרך" 

ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1967-1948

ערב עיון להשקת ספרה של גלי דרוקר בר-עם

בהוצאת יד יצחק בן-צבי

יום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30.6.2021

בין השעות: 19.30-18.00 | בזום

 

ברכות 

יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

פרופ' אלי לדרהנדלר, האוניברסיטה העברית

 

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי 

 

פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית, פליטות ובית: חוויות סופרי יידיש בישראל

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה, הרהורים על מעמדה של תרבות יידיש בישראל

ד"ר בעז כהן, ראש התכנית ללימודי השואה, המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו 

חשיבות הספר להבנת מקומם של ניצולי השואה וזיכרון השואה בחברה הישראלית בשנות המדינה הראשונות 

ד"ר גלי דרוקר בר-עם, דברי תגובה

 

בהרשמה מראש | ללא תשלום | להרשמה: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il | act.ybz.org.il

 

https://act.ybz.org.il/he/ani-afarcha-306

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה