< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: השיבה לאנדלוס | מחלוקות על תרבות וזהות יהודית-ספרדית בין ערביות לעבריות (יובל עברי) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 21.6.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1061918/

ערב דיון לכבוד ספרו של יובל עברי
הכניסה לאולם בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל
הספר מציע קריאה חדשה בגינאלוגיה של הספרדיות דרך קולם של אינטלקטואלים יהודים במפנה המאה העשרים, תקופה מכוננת בהיסטוריה היהודית המודרנית. הספר עוקב אחר תנועתם בין אל-אנדלוס לארץ ישראל, בין המזרח הרחוק למזרח התיכון, בין ברלין, מדריד וירושלים. הוא ממפה את הפולמוסים והדימויים שעיצבו את הספרדיוּת כמפעל ספרות ותרגום, כנקודת מפגש של רשתות אימפריאליות של סחר בכותנה, משי ואופיום, ושל החלפת כתבי יד ומערכי ידע. במקום תמונה מאורגנת ושלמה, הספר פורס מציאות של שברים ופיצולים, ואתם מערך ייצוגים של משיכה ודחייה בתוך המרחב היהודי-הערבי. כך מתאפשרת בחינה מחודשת של סוגיות יסוד שהופיעו יחד עם המאה העשרים ומלוות אותנו עד היום: הסכסוך הלאומי בין יהודים לפלסטינים, המגעים והפיצולים בין השפה והתרבות העברית לשפה והתרבות הערבית, והתעצבותן של היררכיות אתניות בין אשכנזים למזרחים. (הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים)

בהשתתפות
יו”ר: ד”ר יונתן מנדל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר בירושלים
ד”ר אלמוג בהר, אוניברסיטת תל אביב
יפה בניה, מכון שלום הרטמן
ד”ר אנדרה לוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד”ר זהייה קונדוס, אוניברסיטת תל אביב; Forum Transregionale Studien, Berlin
ד”ר יובל עברי, אוניברסיטת ברנדיס

21.6.21, 21:00-19:00

https://bit.ly/3oOe6FQ

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added