< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע [ון ליר, ירושלים] 20.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061917/

ההרצאה במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

עתיד נוכח: מגיפת הקורונה ומשבר המומחיות
הרצאתו של פרופ' גיל אייל
כיצד יש להבין את העובדה הבוטה והחותכת שבעוד שמרבית הדמוקרטיות המערביות כשלו כישלון חרוץ בהתמודדות עם מגיפת הקורונה, מדינות מזרח אסיה (סין, טייוואן, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, ויאטנם, תאילנד) הצליחו למזער את מספר המתים ובמידה רבה גם לצמצם את ההשפעה הכלכלית של המגיפה? התשובה לשאלה זו מורכבת וכוללת מספר רב של גורמים באינטראקציה הדדית. מטרת ההרצאה תהיה לא לענות על השאלה הזו ישירות, אלא להשתמש בה כדי לתמוך בטענה – הלקוחה מספרו של גיל אייל "משבר המומחיות" (The Crisis of Expertise, 2019) – שהדמוקרטיות המערביות מצויות במשבר מומחיות מתמשך לפחות מאז שנות השבעים. המשבר הזה מתבטא – באופן ברור לעין כול בתקופת הקורונה, אבל בפועל הרבה לפני כן – במאבק חריף ומתמשך בין קבוצות שונות של מומחים, קובעי מדיניות וארגונים חברתיים על הכוח להנכיח את העתיד ולדבר בשמו. למאבק זה השפעה הרסנית על הסכימות התרבותיות של אמון במומחים. לעומת זאת, תחילת משבר הקורונה במדינות מזרח אסיה התאפיינה במאבק על הכוח להנכיח את העבר. מאבק זה "נפתר" בדרך כלל בצורה שהעניקה למספר מצומצם של מומחים מעמד סמכותי.
במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסט

כניסה בהרשמה מראש

הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע
09:00–09:30 התכנסות

09:30–11:00 מושבים מקבילים

11:00–11:30 הפסקת קפה

11:30–13:00 מושבים מקבילים

13:00–14:15 הפסקת צהריים

13:30–14:00 מפגש של חוקרי ההיסטוריה של הרפואה

14:15–15:45 מושבים מקבילים

15:45–16:15 הפסקת קפה

16:15–17:45 מושבים מקבילים

18:00–18:15 מליאה

18:15–19:30 הרצאה מרכזית
עתיד נוכח: מגפת הקורונה ומשבר המומחיות
פרופ' גיל אייל
https://bit.ly/3gyj8ma
הוועדה המארגנת: נג'מה אבוטועמה-קעדאן, ד"ר חגי בועז, פרופ' יעקב גארב, פרופ' נדב דוידוביץ', פרופ' יעל השילוני-דולב, פרופ' ארנון לוי, ציפי לזר-שואף, ד"ר אהוד לם, פרופ' נח עפרון, ד"ר נורית קירש, אגט קראוס

20.6.21, 19:30-9:00

https://bit.ly/3xnCnFL

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה