< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: עתיד נוכח: מגיפת הקורונה ומשבר המומחיות (גיל אייל) [ון ליר, ירושלים & מקוון] 20.6.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1061916/

ההרצאה במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

עתיד נוכח: מגיפת הקורונה ומשבר המומחיות
הרצאתו של פרופ’ גיל אייל
כיצד יש להבין את העובדה הבוטה והחותכת שבעוד שמרבית הדמוקרטיות המערביות כשלו כישלון חרוץ בהתמודדות עם מגיפת הקורונה, מדינות מזרח אסיה (סין, טייוואן, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן, ויאטנם, תאילנד) הצליחו למזער את מספר המתים ובמידה רבה גם לצמצם את ההשפעה הכלכלית של המגיפה? התשובה לשאלה זו מורכבת וכוללת מספר רב של גורמים באינטראקציה הדדית. מטרת ההרצאה תהיה לא לענות על השאלה הזו ישירות, אלא להשתמש בה כדי לתמוך בטענה – הלקוחה מספרו של גיל אייל “משבר המומחיות” (The Crisis of Expertise, 2019) – שהדמוקרטיות המערביות מצויות במשבר מומחיות מתמשך לפחות מאז שנות השבעים. המשבר הזה מתבטא – באופן ברור לעין כול בתקופת הקורונה, אבל בפועל הרבה לפני כן – במאבק חריף ומתמשך בין קבוצות שונות של מומחים, קובעי מדיניות וארגונים חברתיים על הכוח להנכיח את העתיד ולדבר בשמו. למאבק זה השפעה הרסנית על הסכימות התרבותיות של אמון במומחים. לעומת זאת, תחילת משבר הקורונה במדינות מזרח אסיה התאפיינה במאבק על הכוח להנכיח את העבר. מאבק זה “נפתר” בדרך כלל בצורה שהעניקה למספר מצומצם של מומחים מעמד סמכותי.
במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע
https://bit.ly/3xnCnFL

בהשתתפות
פרופ’ גיל אייל, המחלקה לסוציולוגיה אוניברסיטת קולומביה
יו”ר: ד”ר דוד רייר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

20.6.21, 19:30-18:15

https://bit.ly/3gyj8ma

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added